Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Staż zawodowy w Hiszpanii (Grenada)

Treść

 

MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OHP W KRAKOWIE
WRAZ Z 6-24 HUFCEM PRACY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
I 6-25 HUFCEM PRACY W BOCHNI

 

OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

 

STAŻU ZAWODOWEGO W HISZPANII (GRENADA)

nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000056013

 

DLA UCZESTNIKÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODACH:

KUCHARZ, CUKIERNIK,
FRYZJER, SPRZEDAWCA,

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, BLACHARZ,
STOLARZ, ŚLUSARZ,
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 20 uczestników/ uczestniczek OHP kształcących się w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz, cukiernik, stolarz, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie poprzez przygotowanie i udział w dwutygodniowych praktykach zawodowych w Hiszpanii (Grenada).

 

 

Kryteria naboru:

  • Posiadanie statusu uczestnika/uczestniczki OHP
  • Uczniowie klas II i III szkoły branżowej I stopnia kształcący się w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz, cukiernik, stolarz, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • Ocena z zachowania uzyskana na koniec roku szkolnego 2021/2022
  • Ocena z przedmiotów zawodowych uzyskana na koniec roku szkolnego 2021/2022
  • Ocena z języka angielskiego uzyskana na koniec roku szkolnego 2021/2022
  • Determinacja do udziału w mobilności (na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej)
  • Opinia instruktora praktycznej nauki zawodu
  • Opinia wychowawcy hufca

 

Niezbędne dokumenty:

 

Termin składania  dokumentów: 01 września 2020 r. – 23 września 2022 r.

 

Dokumenty należy złożyć w siedzibie:

  • 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • 6-25 Hufca Pracy w Bochni,

za pośrednictwem wychowawcy lub pocztą elektroniczną na adres: hp6-24@ohp.pl; hp6-25@ohp.pl (w przypadku zakwalifikowania się do projektu należy niezwłocznie dostarczyć oryginały złożonych dokumentów).

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji do projektu – do 26 września 2022 r.

Wyniki zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie listy głównej i listy rezerwowej na tablicy ogłoszeń 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej i 6-25 Hufca Pracy w Bochni. Osoby zakwalifikowane i znajdujące się na liście rezerwowej zostaną powiadomione dodatkowo, osobiście lub telefonicznie.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu stażu zawodowego w Hiszpanii (Grenada) można znaleźć w następujących jednostkach:

 

6-24 Hufiec Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Piłsudskiego 33,
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Tel. 14 657 85 85
Email: hp6-24@ohp.pl

 

6-25 Hufiec Pracy w Bochni
ul. Wojska Polskiego 1,
32-700 Bochnia
Tel. 14 611 20 68
Email: hp6-25@ohp.pl

 

 

 

 


 

446111