Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Staż zawodowy w Hiszpanii

Treść

 

                                       

 

MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OHP W KRAKOWIE
WRAZ Z 6-38 HUFCEM PRACY W GORLICACH

 

OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

 

STAŻU ZAWODOWEGO W HISZPANII (GRENADA)

nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000056013

 

DLA UCZESTNIKÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODACH:

FRYZJER, SPRZEDAWCA, ELEKTRYK

 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 10 uczestników/ uczestniczek OHP kształcących się w zawodach: fryzjer, sprzedawca, elektryk poprzez przygotowanie i udział w dwutygodniowych praktykach zawodowych w Hiszpanii (Grenada).

 

Kryteria naboru:

  • Posiadanie statusu uczestnika/uczestniczki OHP
  • Uczniowie klas II i III szkoły branżowej I stopnia kształcący się w zawodach: fryzjer, sprzedawca, elektryk
  • Ocena z zachowania uzyskana na koniec semestru szkolnego
  • Ocena z przedmiotów zawodowych uzyskana na koniec semestru szkolnego
  • Ocena z języka angielskiego uzyskana na koniec semestru szkolnego
  • Determinacja do udziału w mobilności (na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej)
  • Opinia instruktora praktycznej nauki zawodu
  • Opinia wychowawcy hufca

 

Niezbędne dokumenty:

 

Termin składania  dokumentów: 05 maja 2023 r. – 19 maja 2023 r.

 

Dokumenty należy złożyć w siedzibie:

  • 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach

za pośrednictwem wychowawcy lub pocztą elektroniczną na adres: hp6-38@ohp.pl;
(w przypadku zakwalifikowania się do projektu należy niezwłocznie dostarczyć oryginały złożonych dokumentów).

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji do projektu – do 24 maja 2022 r.

Wyniki zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie listy głównej i listy rezerwowej
na tablicy ogłoszeń 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach. Osoby zakwalifikowane i znajdujące się na liście rezerwowej zostaną powiadomione dodatkowo, osobiście lub telefonicznie.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu stażu zawodowego w Hiszpanii (Grenada) można znaleźć w następujących jednostkach:

 

6-38 Hufiec Pracy w Gorlicach

ul. Rzeźnicza 10

38-00 Gorlice

Tel. 18 352 05 23

Email: hp6-38@ohp.pl

 

 

 

 

 

447242