Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Rekrutacja do jednostek MWK OHP

Treść

REKRUTACJA DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
MAŁOPOLSKIEJ WK OHP
na rok 2023/2024

 

OHP – WSPARCIE - PRACA – NAUKA  – SZKOLENIE I PRAKTYKA

 

Nowy Sącz, Trzebinia, Lanckorona, Niepołomice, Kraków, Proszowice, Kraków, Myślenice, Wadowice, Oświęcim, Kęty, Dąbrowa Tarnowska, Bochnia, Limanowa, Stary Sącz, Skomielna Biała, Gorlice.

OFERUJEMY:

•          Zdobycie wykształcenia ogólnego i przygotowania zawodowego poprzez naukę w siódmej i ósmej klasie szkoły podstawowej przysposabiającej do pracy.

•          Zdobycie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych poprzez naukę w Branżowej Szkole I stopnia lub na rzemieślniczej nauce zawodu. 

•          Dla młodzieży zamiejscowej – możliwość zamieszkania w internatach Ośrodków Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu, Trzebini i Lanckoronie. 

ZAPEWNIAMY

•          Przygotowanie zawodowe lub naukę zawodu na podstawie umowy o pracę.

•          Wynagrodzenie za pracę wraz z pochodnymi.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

•          ukończone 15 lat i nieukończony 18 r.ż. (w przypadku młodzieży, która nie ukończyła 15 r.ż. rekrutacja wyłącznie w przypadkach określonych w art. 191 par. 2.1 – 2.7 KP) 

•          ukończenie szóstej klasy szkoły podstawowej – w przypadku kandydatów do 7 klasy szkoły podstawowej

•          ukończona szkoła podstawowa – w przypadku kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia lub na rzemieślniczą naukę zawodu

•          stan zdrowia pozwalający na podjęcie przygotowania zawodowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

•          podanie do OHP (pobierz plik )

•          fotografia legitymacyjna

•          ostatnie świadectwo szkolne (kopia)

•          zaświadczenie lekarskie (o przydatności do zawodu)

•           informacja dot. konsultacji z doradcą zawodowym, wypełniana po spotkaniu z doradcą zawodowym (pobierz plik)   

•          kopia indywidualnej umowy o pracę ( dostarczona po jej zawarciu)  

•          opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej dla kandydatów do szkoły podstawowej (dot. kandydata uzupełniającego kształcenie w szkole podstawowej dla dorosłych)  

•          zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej w której obwodzie mieszka kandydat, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą (dot. osób, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej i nie ukończyły 15 r.ż )

•          informacja/ opinia z poprzedniej placówki oświatowej (niewymagana, ale pożądana)  

Ponadto do jednostek z internatem:

•          podanie o przyjęcie do internatu

•          oświadczenie o dochodach w rodzinie

•          odpis aktu urodzenia

INFORMACJE  DODATKOWE:

Pierwszeństwo przyjęć przysługuje młodzieży pochodzącej z rodzin niepełnych, zagrożonych bezrobociem, wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Informacje na temat oferty edukacyjnej poszczególnych jednostek oraz rekrutacji:

- 6-2 HUFIEC PRACY NIEPOŁOMICE
- 6-5 HUFIEC PRACY KRAKÓW
- 6-6 HUFIEC PRACY PROSZOWICE
- 6-8 HUFIEC PRACY KRAKÓW
- 6-10 HUFIEC PRACY MYŚLENICE
- 6-11 HUFIEC PRACY WADOWICE
- 6-17 HUFIEC PRACY W OŚWIĘCIMIU
- 6-18 HUFIEC PRACY KĘTY
- 6-24 HUFIEC PRACY DĄBROWA TARNOWSKA
- 6-25 HUFIEC PRACY BOCHNIA
- 6-32 HUFIEC PRACY LIMANOWA
- 6-34 HUFIEC PRACY STARY SĄCZ
- 6-36 HUFIEC PRACY SKOMIELNA BIAŁA
- 6-38 HUFIEC PRACY  GORLICE
- 6-1 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA  NOWY SĄCZ
- 6-4 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA TRZEBINIA
- 6-5 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA LANCKORONA

 

446109