Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Rekordowa ilość nagród rozdana na Gali Finałowej XXII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

Rekordowa ilość nagród rozdana na Gali Finałowej XXII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

Treść

W Wadowickim Centrum Kultury, w dniu 31 maja, podczas Gali Finałowej XXII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, którego tytuł stanowiły słowa św. Jana Pawła II „Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę!” wręczono nagrody dla 76 laureatów. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komendę Główną OHP, Małopolską Wojewódzką Komendę oraz Hufiec Pracy w Wadowicach dla uczestników OHP oraz młodzieży szkolnej z całej Polski.

Wydarzenie zapoczątkowała uroczysta Msza Święta w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, której przewodniczył Duszpasterz Krajowy OHP – ks. Prałat Jarosław Sroka, przy asyście ks. Rafała Bobka – Małopolskiego Duszpasterza OHP. Księży przywitał ks. Kanonik Jarosław Żmija, Proboszcz Parafii. W homilii wygłoszonej do zebranych Ksiądz Prałat przypomniał, że  Święty Jan Paweł II został nazwany Patronem Rodziny, ponieważ „przez całe swoje życie walczył o rodzinę i całemu światu tłumaczył, co to jest rodzina i po co jest rodzina”.  Ksiądz Prałat mówił o znaczeniu rodziny „o której należy mówić i się o nią upominać, bo życie człowieka i nauka zaczyna się w rodzinie, bo to rodzina jest fundamentem, gdzie się człowiek wychowa, gdzie nauczy się w pięknie żyć, gdzie nauczy się człowieczeństwa”. Na zakończenie nabożeństwa Wojewódzki Komendant MWK OHP – Jakub Dziedzic wraz z Zastępcami – Bożeną Rążewską i Jolantą Król podziękowali Duszpasterzowi Krajowemu OHP za przybycie i skierowane słowo. Po Mszy Świętej zgromadzeni przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II zlokalizowany na wadowickim rynku, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Po wspólnej fotografii uczestnicy uroczystości udali się do Wadowickiego Centrum Kultury.

W Gali Finałowej udział wzięli m. in. Ryszard Pagacz – Wicewojewoda Małopolski, Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty, przedstawiciele lokalnych samorządów, przedstawiciele Wojewódzkich Komend, Dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania, Dyrektorzy Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży, liczni sponsorzy, pracodawcy, laureaci i opiekunowie.

Zgromadzonych gości powitał Wojewódzki Komendant MWK OHP – Jakub Dziedzic. Słowo do zebranych skierowali również Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty oraz Ryszard Pagacz – Wicewojewoda Małopolski. Krótki komentarz do werdyktu wygłosił przewodniczący Jury prof. Piotr Jargusz – Dyrektor Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, który wyraził podziw dla młodzieży za nadesłane prace.

W dalszej kolejności nastąpiło wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz nagród w kategorii fotografia i plastyka. Na przedsięwzięcie napłynęło 1080 prac, w tym 254 fotograficznych i 826 plastycznych. Nagrodzono 76 laureatów.

Wyniki XXII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego (klik)

Następnie dokonano uroczystego otwarcia wernisażu i rozdania okolicznościowych albumów pamiątkowych. Jolanta Zacny – Komendant Hufca Pracy w Wadowicach, która prowadziła galę, podziękowała wszystkim zgromadzonym za przybycie oraz zachęciła do zwiedzania Muzeum – Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II.

Jak co roku, organizatorzy przedsięwzięcia mogli liczyć na pomoc patronów i sponsorów, którzy ufundowali wyjątkowe nagrody w postaci tabletów, smartfonów, smartwatchy, słuchawek, power banków, biżuterii, książek, albumów, urządzeń wielofunkcyjnych i wielu innych, wartościowych rzeczy.

W części artystycznej goście uroczystości podziwiali występy laureatów przedstawicieli Hufca Pracy w Skomielnej Białej, Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini oraz Zespołu z Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy-Jabłonce.

Wszystkie nagrodzone prace, fotografie i obrazy, można podziwiać na stronie internetowej: konkurs-papieski.com.

Głównym celem przedsięwzięcia było ukazanie wartości życia w harmonijnej i szczęśliwej rodzinie opartej na małżeństwie, wskazanie rodziny, jako bezpiecznego i pełnego miłości środowiska dla dzieci, osób niepełnosprawnych, chorych, starszych. Ważnym aspektem było przypomnienie i wskazanie ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II. 

Patronat nad konkursem objęli: 

Arcybiskup Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski, Małgorzata Zwiercan – Komendant Główny OHP, Ryszard Terlecki –  Wicemarszałek Sejmu RP, Ks. Prałat Jarosław Sroka – Duszpasterz Krajowy OHP, Włodzimierz Bernacki –  Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania, wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Prof. dr hab. Piotr Borek –  Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Eugeniusz Kurdas –  Starosta Powiatu Wadowickiego, Bartosz Kaliński – Burmistrz Wadowic oraz patroni medialni: Hejnał Oświatowy, suski.DlaWas.info, (ZDJĘCIA z Gali - klik) ,TVP 3 Kraków, Radio Plus Kraków i Wychowawca.

Fot. 1 Pamiątkowe zdjęcie

Fot. 2 W pierwszej ławce: Małopolski Wicekurator Oświaty – Halina Cimer, Wojewódzki Komendant MWK OHP – Jakub Dziedzic wraz z Zastępcami – Bożeną Rążewską i Jolantą Król

Fot. 3 Uroczysta Msza Święta

Fot. 4 Podziękowanie dla Duszpasterza Krajowego OHP od Wojewódzkiego Komendanta MWK OHP i Zastępców

Fot. 5,6 Delegacje pod pomnikiem Jana Pawła II

Fot. 7 Rozpoczęcie Gali Finałowej i powitanie zebranych gości przez Wojewódzkiego Komendanta MWK OHP

Fot. 8,9 Słowo do zebranych Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Wicewojewody Małopolskiego

Fot. 10,11 Występ przedstawicieli Hufca Pracy w Skomielnej Białej oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini

Fot. 12 Komentarz do werdyktu przewodniczącego Jury prof. Piotra Jargusza – Dyrektora Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie


Fot.

13-50 Wręczanie nagród

Fot. 51 Występ Zespołu z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce

Fot. 52 Przegląd albumu pokonkursowego

Fot. 53,54 Wystawa konkursowa

 

Tekst, Zdjęcia – Katarzyna Gogól-Suder, Jolanta Zacny, Agnieszka Samek

157328