Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Akcja Sprzątanie świata w bocheńskim Hufcu Pracy

Akcja Sprzątanie świata w bocheńskim Hufcu Pracy

Treść

W tym roku już po raz 30. odbywa się Akcja Sprzątanie świata – Polska. Podobnie jak w latach minionych, uczestnicy jednostki dołączyli do przedsięwzięcia i wyruszyli, aby posprzątać najbliższe otoczenie.

Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem: „Sprzątnie świata łączy ludzi”. Inicjatywa jest lekcją poszanowania środowiska. Promuje także ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i dbałość o czystość w swoim otoczeniu. Tegoroczną inicjatywę przeprowadzono 20 września. Uczestnicy udali się do rodzinnego Parku Uzbornia oraz na ulice Bochni, gdzie zaopatrzeni w worki na śmieci i rękawiczki, zaczęli porządkować okolicę.

 – Co roku biorę udział w Akcji Sprzątania świata. To ważne, aby dbać o planetę i pozostawić ją czystą dla kolejnych pokoleń – mówi Natasza uczestniczka  inicjatywy.

 – Dbanie o planetę to nasz wspólny cel. Należy zacząć od zmiany swoich nawyków, od uporządkowania otoczenia i najbliższej okolicy oraz ekologicznego stylu życia. Razem mamy wielką moc – dodaje Asia.

Uczestnicy ochoczo wzięli udział w akcji, ponieważ są świadomi zagrożeń jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie środowiska. Młodzi ludzie swoją postawą proekologiczną mogą wpłynąć na zmianę nawyków i przyzwyczajeń lokalnej społeczności. Ich postawa jest zachętą do dbałości o czystość otoczenia każdego dnia.

 

Fot. 1 Młodzież porządkuje okolice Parku Uzbornia

 

Tekst i zdjęcie – Halina Markowska-Mikulska

 

507553