Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Akcja Sprzątanie świata w Myślenicach

Akcja Sprzątanie świata w Myślenicach

Treść

Uczestnicy z myślenickiego Hufca Pracy, w ramach 30. Akcji Sprzątania świata, podjęli się uporządkowania terenów wzdłuż rzeki Raby na myślenickim Zarabiu. Jubileuszowy tytuł inicjatywy nosił nazwę „Sprzątanie świata łączy ludzi”.

Młodzież spotkała się w jednostce 21 września. Następnie uczestnicy poznali podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wysłuchali pogadanki na temat ekologii i dbania o środowisko. Młodzi ludzie wyposażeni w worki na śmieci i rękawice ochronne, udali się na wybrany teren. Podczas prac porządkowych nad rzeką Rabą rozmawiali na temat tegorocznej inicjatywy, która ma na celu budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Sprzątanie świata to przede wszystkim edukacja, podnoszenie świadomości i budowanie odpowiedzialności za otaczający nas świat.

Fot. 1, 2 Uczestnicy podczas porządkowania terenu nad Rabą

 

Tekst – Katarzyna Gogól-Suder

Zdjęcia – Bogusław Stankiewicz

507562