Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

REKRUTACJA DO PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - YEI” W CEiPM NOWY SĄCZ

REKRUTACJA DO PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - YEI”  W  CEiPM NOWY SĄCZ

Treść

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu prowadzi rekrutację do projektu „Obudź swój potencjał”. W wyniku szeroko prowadzonej akcji informacyjno – promocyjnej dnia 20 kwietnia zgłosiły się kolejne osoby zainteresowane uzyskaniem  dodatkowych informacji związanych z przystąpieniem do projektu.
 
Opiekunowie grup Agata Stachoń i Małgorzata Opiło przedstawiły kandydatom obowiązujący regulamin, który określa zasady udziału w projekcie. Młodzi ludzie zostali zapoznani między innymi z warunkami i kryteriami uczestnictwa, prawami i obowiązkami uczestników projektu oraz z zakresem udzielanego wsparcia. Wszystkie osoby, które zgłosiły się w danym dniu zdecydowały się na wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym i wypełniły „Deklarację uczestnictwa w projekcie – zgłoszenie”.Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji osób młodych w wieku 18-24 lat na rynku pracy, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.
 

Fot.1. Spotkanie rekrutacyjne z młodzieżą zainteresowaną uczestnictwem w projekcie.
 

 

 

Fot.2. Kandydat wypełniający „Deklaracje uczestnictwa w projekcie – zgłoszenie”.

 

Tekst – Małgorzata Opiło
Zdjęcia – Katarzyna Klag

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

315239