Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

KOMISJA REKRUTACYJNA

KOMISJA REKRUTACYJNA

Treść

W dniu 30 maja w Młodzieżowym Centrum Kariery w Chrzanowie odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej z kandydatami do Projektu – „Obudź swój potencjał” - Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative, YEI).

W spotkaniu rekrutacyjnym uczestniczyła młodzież, która we wcześniejszym terminie wyraziła chęć uczestnictwa w w/w projekcie. Zdeklarowani kandydaci, to osoby w wieku 18-24 lat, które posiadają bardzo niskie kwalifikacje zawodowe lub ich brak oraz niski poziom wykształcenia. Z grupy 15 osób Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała 14 kandydatów, którzy zostali szczegółowo poinformowani o możliwościach jakie daje udział w projekcie, m.in.: indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, aktywne metody poszukiwania pracy, spotkania z psychologiem,  kurs zawodowy, językowy, ECDL, kurs prawa jazdy kat. B oraz warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty. Wszystkie formy wsparcia pozwolą młodym ludziom  na podniesie kwalifikacji bądź przekwalifikowanie się na potrzeby rynku pracy. Staż zawodowy u pracodawcy pomoże w nabyciu praktycznych umiejętności do wykonywania zawodu. Uczestnictwo w projekcie „Obudź swój potencjał” to szansa na bycie bardziej atrakcyjnym dla pracodawcy podczas poszukiwania pracy oraz zwiększenie swojej samooceny.
 

Fot.  Kandydat do Projektu w trakcie rozmowy rekrutacyjnej.

Tekst i zdjęcia – Sławomir Korzycki
 

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

315232