Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

PORADY INDYWIDUALNE W KRYNICY ZDROJU

PORADY INDYWIDUALNE W KRYNICY ZDROJU

Treść

Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Nowym Sączu rozpoczęli w dniu 31 maja porady indywidualne w ramach projektu „Obudź swój potencjał” realizowanego w ramach europejskiej „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Porady indywidualne z beneficjentami odbyły się w Młodzieżowym Centrum Kariery w Krynicy Zdroju. Były one poświęcone tematyce planowania indywidualnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, opracowaniu Indywidualnego Planu Działania uczestnika projektu. Podstawą opracowania IPD było zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych. Jednym z wykorzystanych narzędzi był test Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Poza tym doradcy zawodowi wraz z beneficjentami dokonali wyboru indywidualnych form wsparcia w ramach ścieżki projektowej.
   
 

Fot. 1,2  Doradca zawodowy podczas porady indywidualnej
 

Tekst - Anna Jerzakowska
Zdjęcia - Katarzyna Gawęcka

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

315263