Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA W CHRZANOWIE

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA W CHRZANOWIE

Treść

3 czerwca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Chrzanowie odbyły się spotkania indywidualne, z doradcą zawodowym uczestników projektu „Obudź swój potencjał”, realizowanego w ramach europejskiego programu „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym miały  na celu identyfikację potrzeb zawodowo-edukacyjnych uczestników. W toku spotkania przeprowadzono ćwiczenia z zakresu planowania indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz badanie predyspozycji  zawodowych kwestionariuszem zainteresowań zawodowych. Dokonano diagnozy potrzeb i oczekiwań niezbędnej do wyboru dalszej ścieżki wsparcia. Bilans zainteresowań, kwalifikacji, kompetencji, zdolności, cech osobowościowych oraz sytuacji społeczno-ekonomicznej, pozwolił na określenie problemów zawodowych oraz na wskazanie celów krótko i długookresowych. W ścieżce wsparcia uczestników projektu ujęto formy obligatoryjne i fakultatywne, w tym m.in.: kurs o standardzie ECDL Start i kurs prawa jazdy kat. B. Zidentyfikowane problemy i cele pozwoliły na zaproponowanie form wsparcia koniecznych do poprawy sytuacji zawodowej uczestników. Na kolejnym spotkaniu z doradcą zawodowym uczestnicy przygotują szczegółowy harmonogram swojej aktywności w ramach realizacji indywidualnego planu działania.

Fot.1 Uczestniczka projektu w trakcie pracy nad indywidualnym planem działania.

Fot.2 Praca uczestniczki nad Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych w wersji komputerowej.

 

Tekst i zdjęcia - Janina Mroziewska
 

 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

315240