Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE W ANDRYCHOWIE

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE W ANDRYCHOWIE

Treść

W dniu 6 czerwca w Andrychowie rozpoczęły się spotkania indywidualne z doradcą zawodowym dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, realizowanego w ramach europejskiego programu „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. Zajęcia realizowane były w ramach Zadania 1 Opieka – Motywacja – Doradztwo.

Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym są pierwszą formą wsparcia skierowaną do beneficjentów projektu. Celem spotkań jest sporządzenie Indywidualnego Planu Działania osób zrekrutowanych do projektu. Podczas rozmów z uczestnikami doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Oświęcimiu, dokonał diagnozy potrzeb i predyspozycji zawodowych młodych ludzi. W ramach porady uczestnicy wypełniali kwestionariusze zainteresowań zawodowych oraz testy przydatne przy określaniu preferencji zawodowych. To pozwoliło na dopasowanie umiejętności każdego z uczestników do potrzeb rynku pracy i umożliwiło trafny dobór dodatkowych form pomocy takich jak udział w kursie ECDL czy prawa jazdy kat. B. W kolejnych etapach beneficjenci projektu skorzystają też z takich form wsparcia jak: warsztaty z doradcą zawodowym, kursy zawodowe oraz 3-miesięczne staże.

Fot.Uczestniczka projektu podczas zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym.

Tekst i zdjęcia - Agnieszka Wolas

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 

  

315249