Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

DORADZTWO INDYWIDUALNE W TOMICACH

DORADZTWO INDYWIDUALNE W TOMICACH

Treść

Doradca zawodowy Agata Młynarska rozpoczęła w Tomicach spotkania z najmłodszymi beneficjentami projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”. W dniach 16-17 czerwca odbyły się indywidualne spotkania doradcy z młodzieżą w wieku 15-16 lat.

Podczas konsultacji prowadząca zajęcia przeprowadziła testy zainteresowań zawodowych w celu określenia mocnych i słabych stron każdego uczestnika, a także wykonała Indywidualny Plan Działania w celu zidentyfikowania obszarów wymagających indywidualnych form wsparcia. Dla każdego uczestnika projektu przewidziano dwa dwugodzinne spotkania z doradcą zawodowym. W trakcie kolejnego spotkania doradca pomoże beneficjentom w zaplanowaniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, a przede wszystkim w wyborze szkoły średniej. Po zakończeniu zajęć z doradcą każdy z beneficjentów będzie brał udział w warsztatach wyrównawczych z wybranych przedmiotów szkolnych, kursie językowym oraz zajęciach ogólnorozwojowych.

Fot.1 Beneficjent projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” podczas wypełniania testu zainteresowań zawodowych.

Tekst i zdjęcie – Agata Młynarska


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 

 

 

315263