Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

KONSULTACJE INDYWIDUALNE W OŚRODKU SZKOLENIA ZAWODOWEGO W KRAKOWIE W RAMACH PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI”

KONSULTACJE INDYWIDUALNE W OŚRODKU SZKOLENIA ZAWODOWEGO W KRAKOWIE W RAMACH PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI”

Treść

W dniach 06 – 24 czerwca w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Krakowie odbywały się indywidualne konsultacje dla 20 uczestników projektu „Obudź swój potencjał - YEI”.

Konsultacji indywidualnych udzielał doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Niepołomicach oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie. opracowali z uczestnikami projektu Indywidualny Plan Działań IPD. Podczas konsultacji określane były zainteresowania i umiejętności beneficjenta. Indywidualne spotkania były pierwszą formą wsparcia uczestników. Następną formą wsparcia uczestników będą  zajęcia grupowe z doradcą zawodowym i specjalistą ds. rozwoju zawodowego. W ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” młodzież będzie uczestniczyć w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, grupowym wsparciu psychologicznym, otrzymają indywidualne wsparcie psychologiczne, a następnie rozpoczną kursy zawodowe. W ramach projektu zorganizowany zostanie również kurs językowy,  kurs przedsiębiorczości, warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty. Po odbyciu kursów uczestnicy projektu rozpoczną indywidualne pośrednictwo pracy z pośrednikiem pracy Młodzieżowego Biura Pracy w Krakowie. Uczestnicy projektu odbędą również 3 miesięczne staże zawodowe  u pracodawców, za które otrzymają stypendium.

Fot. 1. Uczestnik projektu podczas wypełniania KZZ z doradcą zawodowym

Fot. 2.  Konsultacja indywidualna ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego, uczestnik projektu podczas wypełniania testu Hollanda

 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Tekst – Wioletta Koper
Zdjęcia – Patrycja Szydło

315249