Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

WARSZTATY POSZUKIWANIA PRACY W CHRZANOWIE

WARSZTATY  POSZUKIWANIA  PRACY W CHRZANOWIE

Treść

6 lipca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Chrzanowie odbyły się trzecie zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w ramach 40 godzinnego Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał”, realizowanego w ramach europejskiego programu „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Zajęcia grupowe miały na celu poznanie metod aktywnego poszukiwania pracy. Na początku nawiązano do zdobytej wiedzy uczestników o sobie oraz rynku pracy. Zaprezentowano metody poszukiwania pracowników przez pracodawców oraz działania osób bezrobotnych poszukujących zatrudnienia. Wskazano na tzw. rynek jawny i ukryty. Pokazano obszar działań czynnych i biernych. Scharakteryzowano lokalny rynek pracy. Omówiono wymagania pracodawców i sektory zatrudnienia w przyszłości. W trakcie zajęć uczestnicy dyskutowali o własnych doświadczeniach w poszukiwaniu pracy, wskazując na mocne i słabe strony stosowanych metod. Zwrócono szczególną uwagę na poznanie źródeł informacji o rynku pracy oraz wolnych miejscach pracy. Przedstawiono mity i bariery w poszukiwaniu pracy. Udzielono wskazówek jak działać skutecznie. W trakcie zajęć wykorzystano metodę pracy indywidualnej i grupowej oraz zgromadzone zasoby metodyczne tj. film szkoleniowy, prezentacje i programy multimedialne. Spotkanie podsumowano stwierdzeniem, że sukces w poszukiwaniu pracy jest wynikiem aktywności. Trzeba czytać gazety, przeglądać Internet, kontaktować się z instytucjami rynku pracy, odwiedzać pracodawców i rozmawiać z ludźmi. Bezwzględnie potrzebne jest działanie ciągłe, nieprzerwane. Na kolejnych zajęciach warsztatu uczestnicy przygotują swoje dokumenty aplikacyjne, aby przystąpić do treningu rozmów kwalifikacyjnych.

Fot.1  Uczestnicy zajęć poznają metody aktywnego i pasywnego poszukiwania pracy.

Tekst - Janina Mroziewska
Zdjęcia - Amanda Cebularz

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 

  

315236