Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE W ANDRYCHOWIE NA PÓŁMETKU

GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE W ANDRYCHOWIE NA PÓŁMETKU

Treść

W Andrychowie trwają zajęcia grupowe z doradcą zawodowym dla pierwszej grupy uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, realizowanego w ramach europejskiego programu „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. Zajęcia realizowane są w ramach Zadania 1 Opieka – Motywacja – Doradztwo.

Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym są kolejną formą wsparcia skierowaną do beneficjentów projektu. Celem spotkań jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami rynku pracy, metodami aktywnego poszukiwania pracy, sporządzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie instrumentów i usług rynku pracy. Ponadto uczestnicy zajęć dowiadują się, jak wygląda aktualna sytuacja kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, a także jak pogodzić życie rodzinne z zawodowym. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów z wykorzystaniem filmów szkoleniowych i prezentacji multimedialnych, a także ćwiczeń symulacyjnych oraz różnego rodzaju testów. W kolejnych etapach beneficjenci projektu skorzystają też z takich form wsparcia jak: grupowe zajęcia z psychologiem, kursy zawodowe oraz 3-miesięczne staże.


Fot.1 Uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał – YEI” podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowym

Tekst i zdjęcia - Agnieszka Wolas

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

315249