Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ W GORLICKIM OSZ

ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ W GORLICKIM OSZ

Treść

Dnia 8 lipca w gorlickim Ośrodku Szkolenia Zawodowego zakończyły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym Małgorzatą Gawlik przeprowadzone w ramach projektu „Obudź swój potencjał”, wspieranego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Celem wsparcia doradczego, w którym wzięło udział 10 osób była pomoc w wyborze właściwego kierunku rozwoju zawodowego, prowadzącego do wzmocnienia atrakcyjności na rynku pracy. Młodzież dokonując analizy własnych możliwości, umiejętności, zainteresowań, a także cech osobowości i oczekiwań zidentyfikowała swoje potrzeby w odniesieniu do rynku pracy oraz wyznaczyła kierunki działania prowadzące do rozwiązania problemu zawodowego. Podczas zajęć doradca zawodowy omówiła aktualną sytuację kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy oraz dokonała jego analizy. Uczestnicy poznali również najskuteczniejsze metody poszukiwania pracy oraz wymagania stawiane przez pracodawców osobom ubiegającym się o zatrudnienie. Doradca omówił ponadto zasady pisania dokumentów aplikacyjnych oraz sposób prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zwracając uwagę młodzieży na najczęściej popełniane przez aplikantów błędy. Wykorzystane przez doradcę zawodowego narzędzia pracy m.in. testy, układanki, puzzle z definicją wykładu, filmy edukacyjne, pozwoliły beneficjentom lepiej poznać i zrozumieć współczesny rynek pracy oraz nauczyły sprawnego poruszania się po nim.

Fot. Doradca zawodowy Małgorzata Gawlik podczas zajęć z beneficjentami projektu „Obudź swój potencjał”.

Tekst i zdjęcie – Natalia Bojkowska

 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


 

315238