Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

BUDZIMY POTENCJAŁ ZAWODOWY W MSZANIE DOLNEJ

BUDZIMY POTENCJAŁ ZAWODOWY W MSZANIE DOLNEJ

Treść

12 lipca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Mszanie Dolnej odbyły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym realizowane w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”.

Doradca zawodowy - Barbara Jagiełło przeprowadziła drugie, spośród sześciu cyklicznych zajęć dla dziesięcioosobowej grupy osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Warsztaty dotyczyły samopoznania zawodowego, analizy rynku pracy oraz zarządzania informacją. Uczestnicy spotkania przeanalizowali własne kompetencje zawodowe, instrumenty i usługi rządzące rynkiem oraz dokonali oceny powiatu limanowskiego pod kątem popytu na pracę. Największe zainteresowanie i emocje wzbudziła dyskusja z tematyki rynku pracy i możliwości znalezienia zatrudnienia przez osoby nie mające doświadczenia. W realizacji zajęć wykorzystano: prezentację multimedialną na temat „Rynek pracy”, ćwiczenia indywidualne i grupowe, pogadankę, film pt. „Zawód przyszłości” oraz test - „Skala Zdolności Specjalnych”.

Fot. 1  Doradca zawodowy przedstawia prezentację dotyczą rynku pracy.
 

Tekst - Joanna Kuźniacka
Zdjęcia – Wioleta Loch

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

315249