Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

„OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ” W NOWYM SĄCZU

„OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ”  W NOWYM SĄCZU

Treść

Dnia 20 lipca w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Nowym Sączu beneficjenci projektu „Obudź swój potencjał - YEI” grupa B rozpoczęła zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego. W ramach projektu uczestnicy zostają objęci czterdziestogodzinnym wsparciem doradczym. W sądeckiej jednostce OHP zajęcia prowadzi Pani Katarzyna Klag – specjalista do spraw rozwoju zawodowego.

Pierwszy dzień zajęć poświęcony został na wzajemne poznanie się i integrację grupy, co będzie sprzyjać dalszej współpracy. Celem ćwiczeń i zabaw grupowych było rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, pracy w grupie oraz zapoznanie się z technikami twórczego myślenia. W kolejnych dniach uczestnicy będą stopniowo zapoznawać się z różnego rodzaju zagadnieniami związanymi z rynkiem pracy. Poznają metody aktywnego poszukiwania pracy, sporządzą własne dokumenty aplikacyjne, a także zostaną odpowiednio przygotowani do rozmowy kwalifikacyjnej. Zostanie im również przedstawiona aktualna sytuacja kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy oraz będzie poruszona kwestia godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Warto nadmienić, że 19 lipca odbyły się ostatnie warsztaty grupowe z doradztwa zawodowego dla beneficjentów projektu z grupy A. Dzięki zajęciom młodzi ludzie zdobyli nową wiedzę, nabyli nowe umiejętności, ale również bardzo się zintegrowali. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, ponieważ miały charakter praktyczny, symulacyjny i interaktywny.

Fot.1. Beneficjenci projektu z grupy B podczas pierwszych zajęć.

Fot. 2. Młodzież z grupy A w trakcie warsztatów.


 

Tekst i zdjęcia – Małgorzata Opiło
 

 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


 

315249