Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - NA GRUPOWYM DORADZTWIE ZAWODOWYM W OSZ W ANDRYCHOWIE

OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ -  NA GRUPOWYM DORADZTWIE ZAWODOWYM W OSZ W ANDRYCHOWIE

Treść

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Andrychowie 22 lipca zakończyły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym dla grupy B, są one drugą formą wsparcia przewidzianą w ramach projektu „Obudź swój potencjał”.

Wsparciem objęta została 10 osobowa grupa młodzieży w wieku od 18 – 25 roku życia, pozostająca bez zatrudnienia, której ograniczenia środowiskowe i materialne, brak kwalifikacji zawodowych lub ich niedostosowanie do potrzeb rynku pracy a także brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy, utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiając wejście na współczesny rynek pracy. W trakcie zajęć grupowych młodzież poznawała m.in. różnorodne drogi i metody aktywnego poszukiwania pracy, źródła informacji o rynku pracy, zasady prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych, celowość i zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Młodzi ludzie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, chętnie zabierali głos w dyskusji oraz zadawali pytania prowadzącej. W ciekawy sposób prezentowali efekt końcowy zadań i ćwiczeń, które mieli do wykonania. W dalszej kolejności na beneficjentów projektu „Obudź swój potencjał” czekają grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem, kursy komputerowe, prawa jazdy kategorii B. Największe zainteresowanie budzą  kursy zawodowe i płatne staże u pracodawców. Udział w projekcie ma ułatwić młodym ludziom zdobycie kwalifikacji zawodowych zgodnych z predyspozycjami i potrzebami rynku pracy, a także pozyskać zatrudnienie. Projekt „Obudź swój potencjał – YEI” realizowany jest w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”, współfinansowanego w ze środków Unii Europejskiej  na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Fot. Uczestnicy w trakcie grupowych zajęć z doradcą zawodowym

Tekst i zdjęcia - Dorota Książek

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 

315236