Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

OSTATNI DZIEŃ WARSZTATÓW Z DORADCĄ ZAWODOWYM

OSTATNI DZIEŃ WARSZTATÓW Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Treść

W dniu 22 lipca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Chrzanowie zakończyły się zajęcia z grupowego poradnictwa zawodowego pt. – „Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy” dla beneficjentów projektu „Obudź swój potencjał -YEI” grupa B, które trwały od 14 lipca.

Warsztaty prowadzone były przez doradcę zawodowego z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Krakowie. Początek zajęć dotyczył integracji grupy, umiejętności komunikowania się oraz określania swoich słabych i mocnych stron. W kolejnych dniach zajęć młodzież została zapoznana przez doradcę z następującą tematyką: rynek pracy, instytucje rynku pracy, aktywne metody poszukiwania pracy, dokumenty aplikacyjne oraz rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą, zawody przyszłości. W trakcie zajęć wykorzystane zostały materiały testowe, ćwiczenia, symulacja rozmowy kwalifikacyjnej oraz filmy metodyczne. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy to zajęcia, które pozwoliły uczestnikom na wzajemne poznanie się, zintegrowanie, zrozumienie czym jest rynek pracy oraz nabycie umiejętności do poruszania się po rynku pracy, które będzie im potrzebne w trakcie szukania zatrudnienia.

Fot. Zajęcia grupy B z doradcą zawodowym.

Tekst – Beata Doległo
Zdjęcia – Sławomir Korzycki

 

 

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


 

315232