Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ Z DORADCĄ ZAWODOWYM W KRYNICY

OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ -  ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ Z DORADCĄ ZAWODOWYM W KRYNICY

Treść

Dnia 22 lipca beneficjenci z Krynicy Zdroju biorący udział w projekcie ,,Obudź swój potencjał’’, zakończyli grupowe zajęcia z doradcą zawodowym. Warsztaty miały miejsce w Młodzieżowym Centrum Kariery w Krynicy Zdroju.

W miesiącu lipcu uczestnicy odbyli grupowe spotkania z doradcą zawodowym, podczas których dokonali bilansu swojej osobowości. Warsztaty miały za zadanie zintegrować grupę i przygotować uczestników do wejścia na rynek pracy. Zajęcia dotyczyły bilansu predyspozycji i umiejętności zawodowych. Każdy z uczestników miał możliwość zapoznania się ze sposobami sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowo omówiono tematy, m.in. przygotowania się i przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej oraz najczęściej zadawanych pytań podczas rozmowy o pracę. Na zakończenie warsztatów beneficjenci zostali przeszkoleni z zakresu metod poszukiwania pracy, poznali instytucje i instrumenty rynku pracy oraz aktualną sytuację kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Udział w zajęciach zachęcił młodych ludzi do refleksji dotyczącej planowania własnej przyszłości oraz przygotował ich do podjęcia aktywnej postawy wobec przemian zachodzących we wszystkich sferach rynku pracy.

Fot. Uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał” podczas warsztatów 
 

Tekst i zdjęcie – Anna Sekuła

 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 

315249