Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ GRUPOWYCH Z DORADCĄ ZAWODOWYM MCIZ W MCK W BRZESKU

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ GRUPOWYCH Z DORADCĄ ZAWODOWYM MCIZ W MCK W BRZESKU

Treść

W dniu 29 września w Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzesku zakończyły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym dla beneficjentów projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Spotkania prowadzone były przez Joannę Bułkę, doradcę zawodowego MCIZ w Tarnowie. Miały na celu przybliżenie młodym ludziom zagadnień związanych m.in. ze specyfiką rynku pracy, metodami aktywnego poszukiwania pracy, poznania instytucji, instrumentów i usług rynku pracy, aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Szczególnie ważną częścią warsztatów aktywnego poszukiwania pracy okazała się symulacja rozmowy kwalifikacyjnej. Doradca zawodowy wcielający się w rolę pracodawcy, przeprowadzał interview z każdym uczestnikiem zajęć, które rejestrowane były kamerą video. Podczas omawiania przebiegu spotkań młodzież analizowała swoje umiejętności autoprezentacji, a doradca zawodowy wskazywał mocne i słabe strony wystąpień. Warsztaty okazały się młodzieży bardzo przydatne. Pomogły beneficjentom w określeniu swoich kompetencji niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji związanych z wejściem na rynek pracy.

Fot. Joanna Bułka, doradca zawodowy MCIZ w Tarnowie wyjaśnia uczestnikom warsztatów, jak należy poprawnie konstruować dokumenty aplikacyjne.

Tekst i zdjęcia - Joanna Bułka, Dorota Bieniek-Przepiórka

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 

315244