Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

BUDZIMY DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W MCK W MSZANIE DOLNEJ

BUDZIMY DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W MCK W MSZANIE DOLNEJ

Treść

Od 3 do 7 października w Młodzieżowym Centrum Kariery w Mszanie Dolnej odbywały się spotkania grupowe w ramach projektu „Obudź swój potencjał - YEI”.

Tematyka zajęć poruszanych przez Barbarę Jagiełło - doradcę zawodowego z MCK w Myślenicach dotyczyła między innymi samopoznania, problematyki rynku pracy, aktywnych sposobów poszukiwania zatrudnienia, autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, zakładania własnej firmy oraz rozwoju zawodowego. Celem spotkań była aktywizacja osób młodych do samodzielnego szukania pracy oraz przeciwdziałanie lokalnemu bezrobociu. Prowadząca podczas zajęć podkreślała, że sprawdzonym sposobem na znalezienie pracy jest strategia aktywna, polegająca na pracy nad sobą, dokształcaniu się, a w razie potrzeby na przekwalifikowaniu. W celu lepszego zrozumienia tematu uczestnicy spotkań wykonywali praktyczne zadania i ćwiczenia. Najciekawszymi z nich okazały się tworzenie CV w kreatorze, prace w grupach oraz scenki symulujące rozmowę kwalifikacyjną, Podczas dyskusji kończącej warsztaty uczestnicy przyznali, że zajęcia doradcze przygotowały ich do podjęcia czynnej postawy wobec bezrobocia oraz pomogły im przełamać pesymizm i poczucie rezygnacji. Kolejnymi etapami projektu realizowanymi przez OHP będą: szkolenia i kursy zawodowe, warsztaty z kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty oraz płatny staż.

Fot. 1 Uczestnicy projektu podczas prezentacji „Nie daj się bezrobociu”.

Fot. 2 Ćwiczenie „Trudnie pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej”.

 

 Tekst- Barbara Jagiełło
Zdjęcia- Joanna Kuźniacka, Barbara Jagiełło


 


 


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

315249