Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM W KRYNICY - ZDROJU

SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM W KRYNICY - ZDROJU

Treść

Dnia 10 października w Młodzieżowym Centrum Kariery w Krynicy-Zdroju zakończyły się indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem. Pan Marek Szczurek - dyplomowany i doświadczony psycholog przez cztery dni wspierał beneficjentów krynickiej grupy biorącej udział w projekcie „Obudź swój potencjał”.

Z indywidualnego wsparcia korzystały osoby, które potrzebowały pomocy w tym zakresie, ze względu na trudną sytuację, w jakiej się znalazły. Rozmowa pomogła poszczególnym beneficjentom w znalezieniu rozwiązań w problemach związanych z ich sytuacją życiową. Warsztaty grupowe natomiast wpłynęły na znaczną integrację i wzmocnienie zaufania w grupie. Uczestnicy ćwiczyli technikę negocjacji i rozwiązywania hipotetycznych sytuacji konfliktowych, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach kryzysowych oraz dowiedzieli się gdzie mogą zwrócić się o skuteczną pomoc. Psycholog wraz z grupą przeanalizował także tematykę stresu, agresji, odrzucenia i uzależnień oraz poprzez sprawdzone ćwiczenia skutecznie wpłynął na podwyższenie samooceny uczestników. Przez spotkania z psychologiem beneficjenci zostali pozytywnie wzmocnieni, dowartościowani oraz nabyli nowe kompetencje społeczne. Niewątpliwie warsztaty zaowocują podwyższeniem samodzielności młodzieży, a poprzez to w po odbyciu kursów zawodowych zwiększą się ich szanse na zdobycie zatrudnienia.    


Fot. Beneficjenci projektu „Obudź swój potencjał” podczas grupowych warsztatów z psychologiem.

Tekst i zdjęcie – Katarzyna Gawęcka


 

 


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

315232