Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

W KRAKOWIE ZAKOŃCZONO GRUPOWE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

W KRAKOWIE ZAKOŃCZONO GRUPOWE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Treść

W dniach 13 - 14 października w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Krakowie beneficjenci projektu „Obudź swój potencjał - YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, uczestniczyli w grupowym wsparciu psychologicznym.

W trakcie trwających warsztatów uczestnicy otrzymali wsparcie w zakresie wzmacniania kompetencji społecznych oraz budowania zaufania w grupie. Podczas odbywających się zajęć beneficjenci mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach z zakresu komunikacji, które przyczyniły się do zmniejszenia ich barier komunikacyjnych i integracji grupy. Warsztaty grupowe pozwoliły im także poznać techniki negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz poznania umiejętności radzenia sobie w trudnych i kryzysowych sytuacjach, które napotykają w życiu codziennym. Zrealizowane zajęcia spowodowały wzrost samooceny beneficjentów, ale pozwoliły im także poznać swoje słabe i mocne strony. Zdobyte podczas zajęć informacje przyczyniły się do zwiększenia ich samoświadomości  i zebrania informacji o sobie, które będą mogli wykorzystać w swoim rozwoju zawodowym i życiu codziennym.


Fot. Beneficjenci projektu „Obudź swój potencjał - YEI” podczas grupowego wsparcia psychologicznego.

Tekst i zdjęcie - Patrycja Szydło
 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

583130