Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE W ANDRYCHOWIE

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE W ANDRYCHOWIE

Treść

Od 10 października w Andrychowie trwają konsultacje psychologiczne dla uczestników grupy A projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, realizowanego w ramach europejskiego programu „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. Zajęcia realizowane są w ramach Zadania 1 Opieka – Motywacja – Doradztwo.

Indywidualne konsultacje z psychologiem są kolejną formą wsparcia skierowaną do beneficjentów projektu. W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Andrychowie w pierwszej grupie z indywidualnych spotkań ze specjalistą korzysta sześciu beneficjentów, którzy zgłaszali taką potrzebę. Są to następne zajęcia przewidziane w ramach projektu po grupowym wsparciu psychologicznym. Indywidualne konsultacje psychologiczne mają na celu pomoc w rozwiązywaniu zdiagnozowanych, osobistych problemów uczestników związanych np. z sytuacją rodzinną, sytuacjami stresowymi i konfliktowymi, agresją, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną czy brakiem motywacji do podejmowania działań. Przed młodzieżą uczestniczącą w projekcie kolejne wyzwania – udział w kursach ECDL i prawa jazdy kat. B według wyznaczonej ścieżki wsparcia, a w dalszej kolejności kursy zawodowe i staże u pracodawców.


Fot.1 Uczestniczka projektu „Obudź swój potencjał – YEI” podczas konsultacji indywidualnych z psychologiem

Tekst i zdjęcia - Agnieszka Wolas

 
 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

315236