Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W ANDRYCHOWIE

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W ANDRYCHOWIE

Treść

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Andrychowie 17 października zakończyło się grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne dla grupy B uczestników projektu „Obudź swój potencjał” w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży” – Operacja wspierana w ramach  Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych.

Dziesięcioosobowa grupa beneficjentów projektu skorzystała ze wsparcia psychologicznego w formie warsztatów i treningów. Zajęcia prowadziła psycholog Agnieszka Pająk. Tematyka dotyczyła poznania siebie, umiejętności dostrzegania dobrych stron własnej osobowości i wykorzystania jej zarówno w działaniach zespołowych, jak i indywidualnych. Poruszono również zagadnienia dotyczące rodzajów i sposobów motywowania, samooceny oraz stresu, jego źródeł i rodzajów, skutków oraz objawów stresu. Omówiono techniki radzenia sobie ze stresem, konfliktem i krytyką. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach zarówno grupowych jak i indywidualnych. W dalszej kolejności na beneficjentów projektu „Obudź swój potencjał” czekają kursy komputerowe, prawa jazdy kategorii B. Największe zainteresowania budzą  kursy zawodowe i płatne staże u pracodawców. Udział w projekcie ma ułatwić młodym ludziom zdobycie kwalifikacji zawodowych zgodnych z predyspozycjami i potrzebami rynku pracy, a także pozyskać zatrudnienie.

Fot. 1 Beneficjenci projektu w czasie warsztatów grupowych

Tekst i zdjęcia - Dorota Książek



 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

315240