Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

BENEFICJENCJI PROJEKTU NA KURSIE KOMPUTEROWYM W MCK W BRZESKU

BENEFICJENCJI PROJEKTU NA KURSIE KOMPUTEROWYM W MCK W BRZESKU

Treść

W dniu 19 października w Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzesku odbywały się kolejne zajęcia z podstawowej obsługi komputera dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał - YEI”. W szkoleniu brało udział 10 beneficjentów projektu, kurs poprowadził wykładowca firmy szkoleniowej Europejskiej Akademii Handlu i Przedsiębiorczości z Janowca Wielkopolskiego.

Kurs będzie trwał od 18 do 21 października br., łącznie 30 godzin zajęć dydaktycznych, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie obsługi m.in. programów Word, Excel, Power Point, Picasso. Pierwsze dwa dni poświęcono na ćwiczenia z tekstem ¬–  pisanie i jego obróbkę, zapisywanie dokumentów na dysku oraz pracę w arkuszu kalkulacyjnym (formatowanie, tworzenie tabel i wierszy, tworzenie własnych arkuszy kalkulacyjnych za pomocą wcześniej podanych formuł, dokonywanie obliczeń i kalkulacji). Następnym etapem warsztatów komputerowych będzie tworzenie autoprezentacji w programie Power Point, wreszcie zaznajomienie się z Internetem jako niezwykle bogatym  źródłem wiedzy i rozrywki, a także najważniejszymi zasadami poruszania się w sieci. Wszyscy uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach. Kurs zakończy się sprawdzianem, który będzie miał za zadanie potwierdzenie zdobytych umiejętności.
Podczas drugiego dnia kursu komputerowego zajęcia wizytował Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie, Krzysztof Świerczek. Z beneficjentami projektu OSP rozmawiał o realizowanych przez nich formach wsparcia, oczekiwaniach młodzieży i ich zamierzeniach. Na zakończenie spotkania złożył wszystkim życzenia wielu sukcesów.


Fot. 1 Komendant Wojewódzki OHP w Krakowie, Krzysztof Świerczek podczas wizytacji.

Fot. 2 Beneficjenci projektu podczas zajęć.

 
 

Tekst: Dorota Bieniek-Przepiórka
Zdjęcia: Adam Potempa 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


 

315263