Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

RUSZYŁY KURSY ZAWODOWE W SĄDECKIM CEiPM

RUSZYŁY KURSY ZAWODOWE W SĄDECKIM CEiPM

Treść

8 listopada był kolejnym dniem  szkoleń zawodowych dla beneficjentów projektu „Obudź swój potencjał – YEI,” realizowanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Nowym Sączu

Jako pierwszy ruszył kurs „Rzeźbiarz w drewnie”, w którym uczestniczy jedna osoba. Następnie jednocześnie rozpoczęły się dwa szkolenia „magazynier z obsługą wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej” oraz „sprzedawca - magazynier z obsługą kasy fiskalnej oraz programów do fakturowania”, w których uczestniczy odpowiednio pięć i osiem osób. Uczestnik kursu rzeźbiarz rozpoczął szkolenie od poznania zasad BHP na danym stanowisku pracy. Kolejno został zapoznany z rodzajami narzędzi rzeźbiarskich tj. dłuta oraz sposobami ich użycia i ostrzenia. Kursant po przygotowaniu projektu rzeźby na rysunku wykonuje już pierwszą własną płaskorzeźbę.  Podczas 150 godzinnego szkolenia  nabędzie on praktyczne umiejętności oraz uzyska kwalifikacje do wykonywania zawodu rzeźbiarza. Z kolei kursy sprzedawca i magazynier z obsługą wózka jezdniowego rozpoczęły się od wspólnych zajęć z modułu magazyniera. Obie grupy poznają gospodarkę magazynową i związaną z nią dokumentację, a także komputerowe programy magazynowe. Będą również ćwiczyć umiejętności praktyczne z zakresu wystawiania faktur. Następnie operatorzy wózków widłowych wezmą udział w zajęciach praktycznych na placu manewrowym, a pozostali kursanci rozpoczną moduł z zakresu sprzedawcy i obsługi kasy fiskalnej. Zdobędą oni niezbędną wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim praktyczne umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku handlowym.


Fot.1. Uczestnik kursu „Rzeźbiarz w drewnie”

Fot.2. Operatorzy wózka jezdniowego i sprzedawcy na zajęciach z modułu magazyniera

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Tekst i zdjęcie - Małgorzata Opiło


 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

315243