Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

KURS KADRY - PŁACE W CHRZANOWIE

KURS KADRY - PŁACE  W CHRZANOWIE

Treść

15 listopada był kolejnym dniem  kursu zawodowego „Kadry-płace z elementami rachunkowości” dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI, „ realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Chrzanowie.

Uczestnicy 150 godzinnego kursu  poznają elementy prawa pracy, w szczególności prawa i obowiązki pracownicze. Zdobywają wiedzę z zakresu zasad naliczania wynagrodzenia, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz rachunkowości. Absolwenci kursu nabędą praktyczne umiejętności dotyczące sporządzania dokumentów pracowniczych, naliczania wynagrodzenia, wypełniania dokumentów ZUS, prowadzenia dokumentacji płacowej z wykorzystaniem programów komputerowych. W trakcie szkolenia młodzież wykonywała już ćwiczenia praktyczne z zakresu naliczania wynagrodzenia. Prowadzący zajęcia przeprowadził z młodzieżą ćwiczenia dotyczące obliczeń płacowych z wykorzystaniem ECDL. Zdobyta wiedza i umiejętności wraz z praktyką trzymiesięcznego stażu pozwoli absolwentom kursu na podjęcie pracy w kadrach i płacach małych i średnich firm.

Fot. Ćwiczenia indywidualne uczestników kursu

Tekst i zdjęcia - Janina Mroziewska
 

 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 

315249