Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY W PROJEKCIE „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - YEI”

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY W PROJEKCIE „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - YEI”

Treść

Kolejną formą wsparcia w realizowanym przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Krakowie projekcie „Obudź swój potencjał – YEI” są indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy. Projekt realizowany jest w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Głównym celem zajęć jest pomoc w uzyskaniu stażu zawodowego zgodnego z kwalifikacjami i preferencjami beneficjentów. W trakcie zajęć pośrednik pracy z Młodzieżowego Biura Pracy w Krakowie zapoznaje uczestników z aktualną sytuacją na lokalnym rynku pracy. Informuje również beneficjentów o prawach i obowiązkach związanych z zatrudnieniem. Pośrednik pracy przedstawia każdemu uczestnikowi projektu zagadnienia dotyczące zawodów, w których planują odbyć staż, m.in. zadania i czynności, środowisko pracy, wymagania fizyczne oraz warunki podjęcia pracy w zawodzie. W czasie zajęć dowiadują się, jak będzie przebiegał staż, podczas którego poznają specyfikę środowiska zawodowego oraz poznają zasady organizacji pracy. Obecnie trwają kursy zawodowe, gdzie uczestnicy nabywają umiejętności w zawodach: kadry i płace, magazynier-operator wózka widłowego, stolarz oraz sprzedawca-magazynier. Po zakończeniu kursów i otrzymaniu stosownych uprawnień uczestnicy zostaną skierowani na staże zawodowe do pracodawców.

Fot. Beneficjent projektu „Obudź swój potencjał - YEI” podczas indywidualnych zajęć
z pośrednikiem pracy

 

Tekst - Z. Pieniążek
Zdjęcia – P. Szydło                                                                                                                       
 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

315259