Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

KOLEJNE KWALIFIKACJE W PROJEKCIE OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ ZDOBYTE

KOLEJNE KWALIFIKACJE W PROJEKCIE OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ ZDOBYTE

Treść

30 listopada w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Andrychowie zakończył się kolejny kurs zawodowy: „Pracownik administracyjno - biurowy ze specjalnością kadry i płace” dla beneficjentów projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowany w ramach programu Gwarancje dla Młodzieży, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


Szkolenie zawodowe to główna forma wsparcia w projekcie, dzięki niej beneficjenci zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe. Przy doborze kursu brano pod uwagę potrzeby lokalnego rynku pracy oraz predyspozycje zawodowe beneficjentów określane przez doradcę zawodowego. Program kursowy obejmował łącznie 150 godzin wiedzy teoretycznej i praktycznej. Wiedzę teoretyczną uczestnicy przełożyli na ćwiczenia praktyczne. W ramach projektu każdy uczestnik został objęty dodatkowym wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia oraz dofinansowania kosztów dojazdów na zajęcia. Beneficjenci projektu, będą również uczestniczyć w trzymiesięcznym stażu zawodowym. 


Fot. Uczestnicy projektu w trakcie wykładu na kursie zawodowym.


Tekst i zdjęcia - Dorota Książek

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 

315242