Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

BENEFICJENCI ZDOBYLI KWALIFIKACJE

BENEFICJENCI ZDOBYLI KWALIFIKACJE

Treść

1 grudnia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Krakowie został zakończony kurs zawodowy „Kadry i płace z elementami księgowości, programem Płatnik i Optima”, realizowany
w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”.

W szkoleniu uczestniczyło 9 beneficjentów projektu, którzy zrealizowali 150-godzinny program kursu, w tym 50 godzin zajęć teoretycznych oraz 100 godzin zajęć praktycznych. Podczas szkolenia uczestnicy poznali system wynagrodzenia za pracę oraz jego poszczególne elementy i składniki. Beneficjentom zostały przedstawione również zagadnienia związane z prawem pracy, rozliczaniem składek ZUS oraz zasiłków wynikających z ubezpieczenia społecznego. W ramach zakończonego kursu zawodowego uczestnicy poznali także obsługę programów Płatnik i Optima. Po zrealizowaniu programu szkolenia zawodowego uczestnicy przystąpili do pisemnego egzaminu sprawdzającego ich wiedzę i umiejętności. Wszyscy uczestnicy uzyskali pozytywny wynik egzaminu i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Fot. Uczestnicy szkolenia „Kadry i płace z elementami księgowości, programem Płatnik
i Optima” w trakcie egzaminu.


Tekst - Patrycja Szydło
Zdjęcie - Wioletta Koper
 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


 

315239