Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

TARNOWSCY BENEFICJENCI ODEBRALI ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA KURSÓW ZAWODOWYCH

TARNOWSCY BENEFICJENCI ODEBRALI ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA KURSÓW ZAWODOWYCH

Treść

Uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał -YEI” realizowanego w CEiPM w Tarnowie w dniu 2 grudnia odebrali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji na kursach zawodowych, które zakończyły się 30 listopada br.

Główną formą wsparcia w projekcie były szkolenia zawodowe - to dzięki nim beneficjenci zyskali możliwość zdobycia zawodu, podniesienia kwalifikacji lub przekwalifikowania się, a tym samym zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. Tym bardziej, że zdobytą wiedzę i umiejętności będą jeszcze doskonalić podczas trzymiesięcznych staży. Istotny jest fakt, że przy kwalifikacji na poszczególne kursy zawodowe doradcy zawodowi, podczas indywidualnych spotkań, brali pod uwagę predyspozycje każdego uczestnika oraz zapotrzebowanie na zawody na lokalnym rynku. Młodzież ukończyła kursy w zawodach: sprzedawca-magazynier z obsługą wózka widłowego i wymianą butli gazowej oraz obsługą kasy fiskalnej i programów do fakturowania, kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacji paznokci, grafika komputerowa oraz zdobienie wyrobów cukierniczych. Wręczenie zaświadczeń i certyfikatów odbyło się w miłej, serdecznej atmosferze. Beneficjenci odbierali swoje dokumenty z rąk pana Leszka Kusia z Małopolskiego Ośrodka Szkoleniowego „AKCENT” w Bobowej – właściciela firmy, która w Tarnowie była odpowiedzialna za organizację i realizację wszystkich kursów zawodowych. Młodzież przyjęła także gratulacje od koordynatora lokalnego projektu, dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie, Adama Potempy oraz opiekuna obu grup - Agnieszki Bryndal. W spotkaniu uczestniczyła również Patrycja Ścieżka, pośrednik pracy z Młodzieżowego Biura Pracy, która raz jeszcze przypomniała zasady organizowania i realizowania staży zawodowych. 

Fot.1.  Paulina Puczyńska odbiera zaświadczenie i certyfikat ukończenia kursu. Od lewej: dyrektor CEiPM OHP w Tarnowie, Adam Potempa oraz właściciel MOS „Akcent” w Bobowej, Leszek Kuś

Fot. 2. Spotkanie uczestników z pośrednikiem pracy z MBP w Tarnowie, Patrycją Ścieżką

Fot. 3. Uczestnicy projektu z certyfikatami ukończenia kursów zawodowych.

 

 

Tekst - Agnieszka Bryndal
Zdjęcia - Joanna Bułka 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


 

315243