Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

KURS OPERATORA KOPARKO-ŁADOWARKI ZAKOŃCZONY

KURS OPERATORA KOPARKO-ŁADOWARKI ZAKOŃCZONY

Treść

8 grudnia odbyły się ostatnie zajęcia kursu „operator koparko-ładowarki kl. III”, podczas których uczestnicy trenowali praktyczne umiejętności posługiwania się koparką.W 202 godzinnym szkoleniu uczestniczyło dwóch beneficjentów projektu „Obudź swój potencjał - YEI” z sądeckiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

Zanim uczestnicy przystąpili do zajęć praktycznych wzięli udział w wykładach, które miały na celu zapoznać ich z wiedzą teoretyczną związaną z użytkowaniem oraz obsługą koparko-ładowarki. Zakres tematyczny szkolenia obejmował: dokumentację techniczną, BHP, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowę koparko-ładowarki oraz technologię robót. Beneficjenci projektu mają już wyznaczony termin egzaminu, który przeprowadzi Komisja Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Jeśli potwierdzą zdobyte podczas szkolenia zarówno umiejętności praktyczne jak i teoretyczne otrzymają świadectwo oraz książeczkę operatora. Kolejną formą wsparcia dla beneficjentów projektu będą staże zawodowe w zakładach pracy. Ich realizacja nastąpi po otrzymaniu odpowiednich uprawnień do obsługi koparko-ładowarki kl. III.


Fot. Uczestnik kursu podczas zajęć praktycznych

Tekst i zdjęcia – Małgorzata Opiło
 

 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

315235