Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

MAGAZYNIERZY ZDOBYLI KWALIFIKACJE

MAGAZYNIERZY ZDOBYLI KWALIFIKACJE

Treść

12 grudnia w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” w krakowskim Ośrodku Szkolenia Zawodowego został zrealizowany kurs zawodowy „Sprzedawca - magazynier z obsługą wózka widłowego i wymianą butli gazowej oraz obsługą kasy fiskalnej i programów do fakturowania”

W kursie zawodowym uczestniczyło 5 beneficjentów projektu, którzy zrealizowali 160-godzinny program nauczania, w tym 91 godzin zajęć teoretycznych. Uczestnicy nabywali wiedzę w zakresie podstawowych zasad obsługi magazynu i prac magazynowych, obsługi kas fiskalnych oraz programów do fakturowania. W trakcie zajęć beneficjenci projektu zdobyli także wiedzę dotyczącą obsługi klienta, jak również przebiegu sprzedaży. Uczestnicy pozyskali również wiedzę o zawodzie kierowcy – operatora wózków jezdniowych z zakresu ich obsługi, czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy. Zostały im przedstawione zagadnienia z zakresu BHP i dozoru technicznego, a także z zakresu ładunkoznawstwa. Zajęcia praktyczne odbywały się na placu manewrowym, gdzie uczestnicy nabyli umiejętności związane z obsługą wózka widłowego, załadunkiem, transportem oraz rozładunkiem towaru czy z wymianą butli gazowej. Po zakończeniu programu szkolenia beneficjenci przystąpili do egzaminu, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie oraz otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

 

Fot. Beneficjenci projektu „Obudź swój potencjał - YEI” w trakcie egzaminu przed Komisją
z Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie.

 

Tekst i zdjęcia - Patrycja Szydło
 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 

315263