Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

STAŻE ZAWODOWE W ANDRYCHOWIE JUŻ ROZPOCZĘTE

STAŻE ZAWODOWE W ANDRYCHOWIE JUŻ ROZPOCZĘTE

Treść

W Andrychowie trwają staże zawodowe dla beneficjentów projektu „Obudź swój potencjał - YEI” realizowanego w ramach europejskiego programu „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Staż zawodowy to ostatnia forma wsparcia w ramach projektu, która ma na celu praktyczne nabywanie umiejętności potrzebnych do wykonywania określonego rodzaju pracy. Staże w zawodzie sprzedawcy – magazyniera rozpoczęło już czterech uczestników projektu. Odbywają się one w sklepach MSH Wizan oraz TXM S.A. Młodzież ma okazję skonfrontować wiedzę zdobytą podczas kursów zawodowych z prawdziwą pracą. Młodzi ludzie mogą wykazać się znajomością technik sprzedaży, umiejętnością obsługi kasy fiskalnej oraz programów do fakturowania. Uczestnikom projektu przysługuje stypendium, zwrot kosztów dojazdu oraz refundacja opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, jeżeli taka potrzeba została zgłoszona. Nad stażystami czuwają wyznaczeni przez pracodawcę opiekunowie, ponadto nadal mogą oni liczyć na wsparcie ze strony opiekuna grupy. Wkrótce kolejni uczestnicy projektu rozpoczną staże, tym razem na stanowiskach pracownika administracyjno - biurowego oraz kelnera – barmana.
 

Fot.1,2 Uczestniczki projektu na stażach u pracodawców.

 

Tekst i zdjęcia - Agnieszka Wolas
 
 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 

315240