Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Z WIZYTĄ U STAŻYSTÓW

Z WIZYTĄ U STAŻYSTÓW

Treść

W dniu 9 stycznia opiekun pierwszej grupy beneficjentów projektu „Obudź swój potencjał - YEI” realizowanego w jednostce OSZ w Andrychowie odwiedził uczestników w miejscach odbywania stażu.

Staż zawodowy jest ostatnią formą wsparcia w ramach projektu, a jego celem jest zdobycie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania określonego rodzaju pracy. Jedna z uczestniczek odbywa staż na stanowisku krawcowej w zakładzie „Elpida sp.j.” w Inwałdzie, w którym szyje się odzież roboczą, ochronną, a także plandeki samochodowe. Do zadań stażystki należy m.in. obsługa maszyn szwalniczych, zszywanie wykrojonych elementów oraz dbanie o porządek na stanowisku pracy. Druga beneficjentka, która ukończyła kurs „Pracownik administracyjno – biurowy ze specjalizacją kadry i płace” odbywa staż w firmie „Smolbet” - producenta betonu. Stażystka wykonuje prace biurowe, obsługuje urządzenia biurowe, pomaga w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i sporządzaniu umów o pracę, rozliczaniu delegacji pracowniczych czy ewidencję zwolnień lekarskich. Nad stażystkami czuwają wyznaczeni przez pracodawcę opiekunowie stażu. Dziewczyny są bardzo zadowolone z odbywanych staży, starają się pokazać z jak najlepszej strony, aby mogły zostać zatrudnione w wybranych firmach.


 

Fot.1,2 Uczestniczki projektu na stażach u pracodawców.

 

Tekst i zdjęcia - Agnieszka Wolas


 
 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

315240