Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Z WIZYTĄ U SĄDECKICH STAŻYSTÓW

Z WIZYTĄ U SĄDECKICH STAŻYSTÓW

Treść

27 stycznia pośrednik pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu odwiedził zakłady pracy, w których beneficjenci projektu „Obudź swój potencjał – YEI” odbywają staże zawodowe. Celem przeprowadzonych wizyt opiekuna grupy było sprawdzenie poprawności przebiegu staży.

Z dwudziestoosobowej grupy uczestników projektu osiem osób odbywa staże na stanowisku sprzedawca-kasjer. Sklepy, w których pracują prowadzą działalność w branży odzieżowej, kosmetycznej oraz spożywczej. Młodzi sprzedawcy nabywają praktyczne umiejętności do wykonywania tego zawodu, zgodnie z programem stażu sumiennie
i starannie wykonują czynności zlecone przez pracodawcę. Do ich głównych zadań należy dbanie o odpowiednią ekspozycję towarów, zawieranie transakcji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej oraz profesjonalną obsługę klientów. Równocześnie pracodawcy rzetelnie realizują zadania w zakresie opieki nad stażystą. Z przeprowadzonych rozmów z pracodawcami wynika, że nie wykluczają możliwości zatrudnienia stażystów. Młodzież jest zadowolona z tej formy wsparcia podkreśla, że dzięki zdobytemu doświadczeniu dużo łatwiej będzie im poruszać się po rynku pracy niezależnie od tego, czy podejmą prace w miejscu odbywania stażu czy też nie. Pozostali uczestnicy projektu sądeckiej jednostki OHP odbywają staże zawodowe na stanowiskach: magazynier, operator koparko-ładowarki kl. III, fakturzystka, kucharz, kelner-barman.


Fot. 1 Stażystka odbywająca staż w sklepie odzieżowym


Fot. 2 Beneficjentka projektu na stażu w sklepie kosmetycznym

Tekst i zdjęcia – Małgorzata Opiło

 

 

 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

 


 


 

315260