Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI”

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI”

Treść

Od 1 do 31 marca w 6-33 Środowiskowym Hufcu Pracy w Nowym Sączu  trwają warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych  dla uczestników grupy A I projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, realizowanego w ramach europejskiego programu „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. Zajęcia realizowane są w ramach zadania 2. Dobry kierunek: warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych.

Warsztaty z przedmiotów szkolnych są kolejną formą wsparcia skierowaną do uczestników projektu. Bierze w nich udział 9 beneficjentów, którzy podzieleni na grupy korzystają z pomocy nauczycieli wybranych przez siebie przedmiotów. Największym zainteresowaniem wśród uczestników  cieszą się zajęcia z przedmiotów - matematyka, fizyka i chemia. Ich wybór przez młodzież był poprzedzony zgłoszeniem takiej potrzeby na etapie rekrutacji do programu. Zajęcia odbywają się w hufcu, gdzie młodzież ma odpowiednie warunki do uzupełnienia wiedzy.  Poziom i tematyka zajęć wyrównawczych są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika w celu wsparcia młodzieży mającej problemy z nauką  i zaniedbującej obowiązek szkolny.


Fot. Młodzież odbywa zajęcia warsztatowe

Tekst, zdjęcie - Michał Winiarski


 


 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 

315260