Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

► Projekty realizowane w 2012 roku

Treść

 

 

Pedagogika przeżyć w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży
Projekt współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży

                         31 sierpnia dobiegł końca projekt „Pedagogika przeżyć w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży” realizowany wraz ze stowarzyszeniami Albert-Schweitzer-Familienwerk Brandenburg e.V. oraz ELAN e.V., w którym udział wzięło 10 wychowawców OHP (po 5 osób z Małopolskiej i Podkarpackiej WK OHP) oraz 10 studentów z Lipska i Spremberg, przygotowujących się do zawodu pracowników socjalnych.

Podczas 6-dniowego pobytu w Spremberg w Niemczech uczestnicy przeszli gruntowne szkolenie teoretyczne i praktyczne związane z obszarem pedagogiki przeżyć.
Zajęcia teoretyczne stanowiły jednak niewielką część realizowanego programu – wykładowcy wyszli z założenia (wywodzącego się wprost z teoretycznych podstaw pedagogiki przeżyć), że nauka przez doświadczenie daje najlepsze rezultaty. Uczestnicy spędzali więc czas wykonując różnorodne zadania i ćwiczenia, które miały na celu wzajemne poznanie się, integrację, wzbudzenie poczucia zaufania do innych członków grupy. Część z ćwiczeń rozwijała umiejętność współpracy i rozwiązywania problemów w grupie, jeszcze inne dotyczyły percepcji otoczenia. Część zadań zorganizowana została w środowisku naturalnym, co w przypadku tego projektu stanowiły okoliczne lasy, polany i łąki a także tereny wokół rzeki Szprewy. Każde ćwiczenie zostało poddane dyskusji – w trakcie rozmowy uczestnicy nie tylko wymieniali się swoimi odczuciami i doświadczeniami, ale także rozważali możliwość ich wykorzystania w codziennej pracy z młodzieżą. 
Ze względu na zastosowane metody pracy szkolenie ocenione zostało przez wychowawców jako wyjątkowo udane. Poznane gry i ćwiczenia będą mogły zostać wykorzystane nie tylko w codziennej pracy z wychowankami OHP, ale także podczas realizacji projektów wymiany młodzieży.
Program oraz zakres szkolenia został opracowany podczas wizyty przygotowawczej która odbyła się w Krakowie w dn. 24-25.05.2012 r. W pierwszym jej dniu zorganizowano spotkanie robocze z udziałem Anne Schmalenberg (Albert-Schweitzer-Familienwerk Brandenburg e.V). i Christopha Wendta (trenera ze stowarzyszenia ELAN e.V.) z pracownikami Małopolskiej i Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Spotkanie robocze miało na celu opracowanie harmonogramu wizyty oraz jej organizację. Dzień pierwszy zakończył się spotkaniem kadry, podczas którego wymieniano się doświadczeniami zawodowymi z zakresu tematyki projektu. Drugiego dnia zorganizowano oficjalna wizytę gości w siedzibie Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP – podczas dwugodzinnego spotkania z Komendantem Wojewódzkim dr Jolantą Zajączkowską omówiono szczegółowo wszystkie aspekty planowanego projektu, ze zwróceniem uwagi na program, konieczność wyboru właściwej grupy uczestników oraz kwestie praktyczne związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem czy dojazdem uczestników. Po zakończeniu spotkania goście z Niemiec zostali oprowadzeni po Krakowie.

 

Wizyta przygotowawcza – spotkanie w dn. 25.05.2012 r. 

 

 

Uczestnicy szkolenia podczas zajęć integracyjnych.

 

 

Zajęcia rozwijające współpracę grupy.

 

 

Uczestnicy projektu – zdjęcie grupowe.

 

 

Nocleg nad Szprewą.

   

Discover and save the nature
Projekt współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży 

                       

 

W dniu 11 sierpnia 2012 r. zakończyła się realizacja projektu „Discover and save the nature” współfinansowanego przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Podczas kilkudniowego pobytu w Neuzelle w Niemczech grupa 10 uczestników 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach spotkała się z rówieśnikami z tego kraju, aby wspólnie uczestniczyć w zajęciach proekologicznych. Wakacyjny czas upłynął na wycieczkach krajoznawczych, rozmowach i dyskusjach na tematy ekologiczne oraz grach i zabawach integracyjnych.
W ramach „Dnia polskiego” niepołomicka grupa zaprosiła niemieckich kolegów na prezentację na temat działalności Ochotniczych Hufców Pracy, gminy Niepołomice i powiatu wielickiego. Zorganizowano również wspólne lepienie tradycyjnych polskich pierogów. Z kolei niemiecka młodzież podczas swojego dnia zaprezentowała przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka”, a po spektaklu zaprosiła do skosztowania rodzimych kulinariów. Na zakończenie pobytu gospodarze spotkania przygotowali miłą niespodziankę jaką było zwiedzanie Berlina i jego zabytków.
Wcześniej, w dniu 1 sierpnia 2012 r. Hufiec Pracy w Niepołomicach zorganizował spotkanie przygotowujące uczestników do wyjazdu. Młodzież została zapoznana z programem imprezy. Omówiono i przygotowano program dnia polskiego, a także wykonano dla niemieckich kolegów drobne upominki techniką decoupage. Dodatkowo uczestnicy wzięli udział w zajęciach z doradcą zawodowym MCK w Niepołomicach, który przeprowadził warsztaty z autoprezentacji i asertywności. Młodzież chętnie brała udział w zajęciach przełamując swoje opory związane z występowaniem przed rówieśnikami. Zajęcia zintegrowały młodzież przed wspólnym wyjazdem, a nabyte umiejętności rozwinięte pod okiem doradcy przydały się w trakcie spotkania z kolegami z Niemiec.
 

„Dzień polski” - wspólne lepienie pierogów.

 

Zwiedzanie Berlina.

 

 


 
 
Godzina 0
Projekt współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży za pośrednictwem
Komendy Głównej OHP

                          


W dniach 21-29.01.2012 r. w Nowym Sączu realizowany był projekt pt. „Godzina 0”. Uczestniczyła w nim grupa 20 młodych ludzi z Niemiec, Słowacji i Polski oraz 4 opiekunów: Darius Niesporek (Niemcy), Mirka Polanska (Słowacja) oraz Katarzyna Orzechowska i Piotr Skrzypiec (Polska).

Celem projektu było przygotowanie uczestników do zachowania się w sytuacjach zagrożenia: w wodzie, w górach, w ruchu drogowym, podczas ataku terrorystycznego i w przypadku zagrożenia ze strony dilera narkotykowego. Zajęcia edukacyjne rozpoczęły się od warsztatów w zakładzie karnym w Nowym Sączu i realizowane były przez przedstawicieli Policji z Nowego Sącza, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Grupy Krynickiej GOPR, TOPR i instruktorów nurkowania. Bardzo ważnym elementem programu był kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Część rekreacyjna programu objęła zajęcia w stacji narciarskiej Ryterski Raj, obiektach MOSiR w Nowym Sączu oraz wycieczkę do Zakopanego. Częścią programu były także zajęcia poznawcze, wieczory narodowe oraz gry i zabawy integracyjne. W ostatnim dniu spotkania młodzież wyjechała na wycieczkę do Krakowa, gdzie zwiedzano zabytki Starego Miasta, w tym Wawel. Projekt zakończył się spotkaniem z udziałem Komendanta Wojewódzkiego OHP dr Jolanty Zajączkowskiej. Najaktywniejszych uczestników wyróżniono nagrodami rzeczowymi wręczonymi przez Małopolskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP. Program został przygotowany przez Małopolską WK OHP, natomiast partnerami programu były organizacje: Diakonie Wuppertal z Niemiec i CVC ze Starej Lubowni na Słowacji. Projekt został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, Komendę Główną OHP, Małopolską Wojewódzką Komendę OHP, Miasto Nowy Sącz i Stowarzyszenie Osiedla Kochanowskiego w Nowym Sączu.
 

Uczestnicy projektu

 

  


 

  

  

                         

 

            

 

Horyzonty


Małopolska Wojewódzka Komenda OHP wraz z organizacją pozarządową low-tec z miejscowości Düren w Niemczech realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Horyzonty – Zwiększenie szans poprzez wymianę transnarodową“.
Program EFS „IpW – Integracja przez wymianę“ („IdA – Integration durch Austausch“) ma na celu, poprzez transnarodowe działania mobilizacyjne umożliwić kształcenie i pracę osobom niepełnosprawnym i o utrudnionym dostępie do rynku kształcenia i pracy. Ponad 100 projektów powiązanych zajmuje się od 2008 roku zwiększeniem szans na zdobycie wykształcenia i pracy dla poszkodowanych, bezrobotnych niepełnosprawnych młodych ludzi i kobiet samotnie wychowujących dzieci. Zorganizowany pobyt w jednym z krajów Unii Europejskiej, jak i intensywne fazy przygotowująca i utrwalająca przyczyniają się do skutecznej realizacji tego programu.
Projekt Horyzonty adresowany jest do poważnie poszkodowanych i opóźnionych w rozwoju młodych ludzi, którzy nie znaleźli dotychczas miejsca w placówce kształcenia ani pracy. low-tec realizuje projekt „Horyzonty” wraz z job-com, odpowiednikiem urządu zatrudnienia powiatu Düren. W ramach tego projektu poszkodowani i opóźnieni w rozwoju młodzi ludzie z Niemiec przez trzy lata, poczynając od 2011 r., będą brać udział w miesięcznych praktykach zakładowych w Polsce i Grecji. Dzięki temu zdobędą oni orientację zawodową, poznają podobieństwa i różnice w warunkach pracy w obu krajach i warunkach życia w Niemczech, a także miejscowe zabytki i atrakcje turystyczne. W Krakowie (Polska) i w Małopolsce młodzi ludzie, którzy posiadają już orientację zawodową będą w zakładach zbierać doświadczenie, które odpowiada ich oczekiwaniom zawodowym. W okręgu Maraton w Grecji młodzi ludzie, nie posiadający jednoznacznej orientacji zawodowej będą podczas miesięcznego pobytu pracować przy zalesianiu znisczczonych przez pożary lasów i opracują w grupie podstawy planowania zawodowego.
Pierwsza grupa uczestników przyjechała do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Lanckoronie w maju 2012 r. Przez kolejne 4 tygodnie młodzi ludzie odbywali praktyki w zawodach: stolarz, elektryk, ogrodnik, informatyk i opiekun. Również w maju w siedzibie Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyła się konferencja, której wiodącym tematem była sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy, ich integracja oraz warunki i możliwości kształcenia.
Ponadto podczas trwania realizacji projektu planowane są spotkania ekspertów, służące wymianie wiedzy na temat orientacji zawodowej i szans na rynku pracy grupy docelowej, a także przekładalności przykładów finansowania w kontekście europejskim. low-tec, OHP i inne polskie instytucje rynku pracy stworzyły tego podstawy podczas pierwszej konferencji w Krakowie w maju 2012 r. Kolejne spotkanie planowane jest na styczeń 2013 r. w Düren z udziałem Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i innych ekspertów państwowych i międzynarodowych.


 

Przedstawiciele niemieckich instytucji oraz uczestnicy praktyk z wizytą w miejscu realizacji praktyk

 

Dyrektor Job-com podczas wizytacji miejsc praktyk

 

Uczestnicy spotkania w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy które odbyło się 14 maja 2012 roku w siedzibie Małopolskiej WK OHP

 

 

 


 

              

 

 

WYSZEHRADZKIE ZAWODY
Projekt dofinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki


Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (ang. International Visegrad Fund) – utworzony na mocy umowy zawartej 9 czerwca 2000 r. przez Grupę Wyszehradzką (Republika Czeska, Republika Węgierska, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowacka) projekt mający na celu finansowe wspieranie międzynarodowych inicjatyw. Siedziba Funduszu znajduje się w Bratysławie,
a oficjalny język Funduszu to język angielski.

Informacja o projekcie: Projekt transgraniczny realizowany przez Małopolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy i Centrum Wolnego Czasu ze Starej Lubovni (Słowacja) dofinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w ramach Standartowych Grantów.
Projektem zarządza Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, natomiast bezpośrednio projekt realizuje Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Krakowie.

Miejsce realizacji:

Zajęcia edukacyjne realizowane będą w:
• Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Nowym Sączu, ul. Rejtana 18
• Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu ul. Lwowska 226
• Keżmaroku - Stary Targ (Słowacja)
• Spiskiej Sobocie - Rynek (Słowacja).

Cele programu:
Dwustronne spotkanie młodzieży słowackiej i polskiej podczas którego uczestnicy zaprezentują dwa wybrane zawody. Przedstawią ich historię, specyfikę oraz współczesne trendy. Zajęcia zakończone zostaną egzaminem sprawdzającym, wymagającym wykonania czynności charakterystycznych dla omawianych zawodów. Uczestnicy uzyskają certyfikat wydany przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
Poznanie przez młodzież cech szczególnych zawodów popularnych w Grupie F IV ma na celu pomoc młodzieży w elastycznym planowaniu kariery zawodowej oraz ułatwienie poszukiwania zatrudnienia w państwach sąsiednich. Organizacja wieczorów narodowych, wspólne zajęcia ruchowe i rekreacyjne w Nowym Sączu i okolicy.


Projekt skierowany jest do:
• uczestników OHP, wiek 16 - 24 lat
• członków CVC, wiek 16 - 24 lat

Więcej o projekcie:
Koordynator tel. +48 184413587
E-mail: baca97@poczta.onet.pl

Partner CVC - Słowacja tel. +421524322991
E-mail: cvc@cvc.sk

 

 

 

PROJECT EXTRA FUNDED BY VISEGRAD FUND
PROGRAM
‘VISEGRAD PROFESSIONS’

 


27.03.2012 
9.00  Departure for Kezmarok
10.30 Activities in Stara Lubovna
11.00-13.00 Activities in Kezmarok
15.00-16.00 The meeting with the Police spokesman
17.00 Departure for Nowy Sacz
18.30 Work on editorial material for internet website
19.00 Polish evening

28.03.2012
9.00-12.30 Presentation of professions, activities at the Police
14.00 Continuation of the presentation of professions (Open Air Museum - Galician Village)
17.30-19.30 Intercultural activities
19.00-20.30 Slovak evening

29.03.2012
9.00-12.30 Presentation of professions
15.00-17.00 Sightseeing in Nowy Sacz
19.00-20.30 Visegrad evening 

30.03.2012
9.00-10.00 Departure for Krynica
10.00-13.00 Activities in Krynica
15.00-16.00 Activities “Pif-Paf”
16.30-18.00 Gołąbkowice Mall - vocational training
19.00-20.30 European evening

31.03.2012
9.00-10.30 The meeting with a psychologist 
11.00-12.30 Crossborder craft
16.00-18.00 Intercultural activities
19.00-20.00 Work on editorial material for internet website

1.04.2012
9.00 Departure for Spiska Sobota
11.00-12.00 Activities in Spiska Sobota
12.00-14.00 The way of freedom - excursion expensive
16.00 “Koliba” inn - evaluation, completion of the workshop
17.00 Departure for Nowy Sącz


RELACJE UCZESTNIKÓW

Dzień pierwszy:
Wyjazd godz. 9:00 spod PTTK z Nowego Sącza. Autokarem udaliśmy się w stronę Starej Lubovni po naszych słowackich przyjaciół, z którymi udaliśmy się do ich rodzinnego miasta, gdzie zwiedzaliśmy zabytki, które były bardzo interesujące. Po dwóch godzinach udaliśmy się na komisariat policji, na którym zwiedziliśmy cele i odział kryminalny. Komendant wraz z swoimi podwładnymi pokazali nam umiejętności psów policyjnych. Po zwiedzaniu Słowacy zabrali nas na ich tradycyjne potrawy w restauracji Koliba. Jedzenie w tym lokalu było bardzo smaczne. Po poczęstunku wraz z nowo zapoznanymi przyjaciółmi udaliśmy się do ośrodka PTTK w Nowym Sączu. Po wydanym posiłku udaliśmy się do OHP gdzie zaprezentowaliśmy im zawód kucharza i policjanta oraz nasze regiony Limanowa i Nowy Sącz. Po tych prezentacjach zakończyliśmy pierwszy dzień.

Dzień drugi:
Drugi dzień rozpoczął się od śniadania, które odbyło się o godzinie 8:00. Po śniadaniu udaliśmy się do Głównego Komisariatu Policji w Nowy Sączu gdzie odbył się wykład z zastępcą Komendanta, który przybliżył nam ten zawód i przedstawił nam kryteria muszą być spełnione przez kandydata ażeby dostać ten zwód. Kolejnym punktem naszego projektu było przedstawienie potraw Polskich i Słowackich w miasteczku Galicyjskim gdzie zjedliśmy obiad. Po zjedzeniu sycącego posiłku udaliśmy się do ośrodka PTTK po rzeczy na basen i saunę. Po dwóch godzinach dobrej zabawy poszliśmy na kolację i w ten sposób zakończyliśmy drugi dzień.

Dzień trzeci:
Rozpoczął się pobudką i pójściem na śniadanie, które zaczęło się o godzinie 9.
Po śniadaniu mieliśmy czas wolny, który wykorzystaliśmy na lepsze zintegrowanie się z grupą słowacką - opowiadaliśmy sobie o miastach, w których mieszkamy. Dzięki temu spotkaniu lepiej poznaliśmy nasze języki narodowe, ta swoboda bardzo się nam podobała.
O godzinie 14 wybraliśmy się na obiad, który smakował zarówno naszym sąsiadom, jak i nam :) Popołudniowy czas spędziliśmy na zajęciach sportowych, takich jak drużynowa gra w piłkę nożną i siatkówka. Po zabawie poszliśmy do swoich pokoi, gdzie relaksowaliśmy się do kolacji. Po kolacji realizowaliśmy zajęcia - robiliśmy plakat o naszym obozie, projektowaliśmy pamiątkowe koszulki lub kamizelki. Przed 22:00 przebraliśmy się i poszliśmy grzecznie spać.

Dzień czwarty:
Tego dnia po śniadaniu wybraliśmy się autokarem na wycieczkę do Krynicy. Mieliśmy okazję zobaczyć i zwiedzić Hotel „Krynica”, gdzie pokazano nam, jak wygląda praca w hotelowej gastronomii. Później oprowadzono nas po różnych pomieszczeniach takich jak klub nocny, restauracje, sale konferencyjne, różne pokoje np. apartamenty Lux i pokoje gościnne. Mieliśmy też okazję obejrzeć saunę, basen, fitness i pokój zabaw dla dzieci. Po wyjściu pojechaliśmy na deptak i wybraliśmy się do pijalni wód mineralnych. Po powrocie zjedliśmy obiad i pojechaliśmy na strzelnicę, gdzie bardzo dobrze się bawiliśmy. Potem wyruszyliśmy do Miasteczka Galicyjskiego na wystawę, w trakcie dostaliśmy pyszny poczęstunek. Wróciliśmy na słodką kolację.


Prvý deň – Utorok – 27.3.2012
V utorok doobeda o 1O hodine, sme sa všetci, ktorí sme mali cestovať do Poľska, stretli u nás v škole a netrpezlivo sme čakali na našich, vtedy ešte neznámych kamarátov, s ktorými sme mali stráviť spoločných šesť dní. Všetci sme boli plný očakávaní, kto príde, akí budú tí poľskí mladí ľudia ... Keď vystúpili s autobusu, boli presne ako mi.... mladí, veselí, milí...

Naša prvá spoločná cesta viedla zo Starej Ľubovne do Kežmarku, prezrieť si historické centrum mesta, spoznať pamiatky, medzi ktorými bolo kežmarské evanjelické gymnázium, drevený kostolík, veľmi zaujímavo nám o tom všetkom rozprával náš sprievodca. Cestou do Starej sme hoci zdiaľky videli Vysoké Tatry, ktoré boli ešte krásne zasnežené. Potom sme šli na spoločný obed do salaša Koliba v Starej Ľubovni. Jedlo bolo veľmi chutné aj prostredie salaša veľmi pekne zariadené. Zo salaša sme šli na Políciu v Starej Ľubovni, kde nám ukázali priestory, kde sa vydávajú preukazy, vyšetrujú rôzne prípady. Veľmi sa nám páčila ukážka s policajnými psami, ako sa cvičia a trénujú. Potom sme nasadli do autobusu a vydali sa na cestu do Nowego Sączu. Po príchode sme sa ubytovali a išli na večeru. Potom nám naši poľskí kamaráti prezentovali svoju krajinu a školu ktorú navštevujú. Bol už neskorý večer a tak sme po dlhom dni zaspali.

Druhý deň – Streda – 28.3.2012
V stredu ráno po raňajkách sme išli na Políciu v Nowom Sączi, kde nám komisár z polície prezentoval ich prácu. Na Polícii sa páčilo hlavne chlapcom, je to krásna ale namáhavá práca. Potom sme šli do mestečka Galicyjskie, kde nám poľskí študenti kuchári pripravili poľské jedlo a slovenskí študenti kuchári typicky slovenské - jedlo bryndzové halušky so slaninkou. Po večeri sme šli na bazén a do sauny, kde sme si zaplávali. Večer sme pripravili program pre poľských kamarátov a zaspievali sme slovenské pesničky. Naš program videl aj riaditeľ Wyszehradzkieho funduszu s manželkou.

Tretí deň – Štvrtok – 29.3.2012
Vo štvrtok ráno sme sa zobudili do upršaného a chladného dňa. Našťastie do netrvalo celý deň, a tak sme si stihli zájsť na nákupy do Tesca a Európy, poobede si zahrať futbal, basketbal aj iné spoločenské hry. Rozprávali sme sa o krajinách Visegradskeho Fondu, hrali sme vedomostné súťaže o Visegradskom Fonde, kreslili sme plagáty a návrhy na trička, ktoré z nášho Stretnutia mládeže dáme vytlačiť.
Deň rýchlo ubehol, už sa tešíme na zajtrajší výlet do Krynice.

Štvrtí deň – Piatok – 30.3.2012
Vo štvrtok nás čakal bohatý program. Ráno po raňajkách sme cestovali do Krynice. celou cestou krásne snežilo. Prezreli sme si celý hotel, od recepcie, kuchyne, priestoru jedálne, reštaurácie, krásneho apartmánu, izieb, sauny aj bazena. Hotel Krynica je štvorhviezdičkový hotel, jeden z najkrajších hotelov v Krynici. Je to kúpeľne mestečko, ktoré žije čulým turistickým ruchom po celý rok. V zime má dobré lyžiarské podmienky.
Navštívili sme aj Pilianiu wody mineralnej , boli tam krásne kvety a plno suvenírov.
Poobede sme boli na strelnici, kde sme si zastrieľali zo vzduchoviek, všetkým sa tam páčilo.
Potom sme navštívili mestečko Galicyjskie, kde bola výstavka drevených rezieb.
Večer sme sa rozprávali o programoch v Centrách voľného času, o Programe Wolontariar a o Programoch pre mládež v Európskej Únii.

Piaty deň – sobota – 31.3.2012
V sobotu doobeda sme mali stretnutie so psychologičkou, kde sme lepšie spoznali svojich kamarátov, ale spoznali sme lepšie aj seba. Hrali sme zaujímavé hry a rozprávali sa o svojich plánoch a predstavách do budúcnosti.
Neskôr bolo stretnutie s pánom, ktorý nám rozprával o starých remeslách v Poľsku, ktoré sú
veľmi podobné našim remeslám. Remeslá ako murár, tesár, stolár, rezbár, kaderník, kuchár, čašník ale aj iné sú stále aktuálne a potrebné, nie nadarmo sa vraví, že „Remeslo má zlaté dno“. Poobede sme sa tešili do bazéna a do sauny.
Večer sme sedeli pri táboráku, hoci bolo chladno, nám bolo veselo. Zaspievali sme si známe slovenské aj goraľské pesničky.

Šiesty deň – nedeľa – 1.4.2012
V nedeľu ráno po raňajkách sme vycestovali. Doobeda sme navštívili Spišskú sobotu, veľmi sa nám páčili obnovené domčeky. Potom sme prešli autobusom cez Tatranské osady, videli sme Vysoké Tatry.
Spoločným obedom na salaši Koliba v Starej Ľubovni sme zakončili naše spoločné stretnutie mládeže. Boli vyhlásené výsledky súťaží a výhercovia dostali ceny, ktoré boli veľmi hodnotné.
Šesť dní veľmi rýchlo ubehlo. Spoznali sme nových kamarátov, dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácii o Európskej únii, o Visegradskom Fonde.

157330