Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

► Projekty realizowane w 2013 roku

Treść

 


 

 

„BEZPIECZNY JUNIOR”
 

W dniach 13-22 października 2013 roku w Nowym Sączu spotkała się młodzież z Rosji, Ukrainy, Czech i uczestnicy OHP z Małopolski. Partnerami projektu były organizacje z Rosji ,Art-Sodrużestwo z Kaliningradu, Perklic Help z Czeskiego Cieszyna i Fundacja Doviqiy i Charty z Kijowa. Projekt dofinansowany był przez Program „Młodzież w działaniu” Akcja 3.1.

Głównym tematem spotkania było przedstawienie rodzajów zagrożeń z jakimi spotyka się w swoich krajach młodzież, poznanie historii i kultury krajów, z których pochodzą uczestnicy oraz wzajemne poznanie się. W planach projektu znalazły się warsztaty, filmy oraz zajęcia z przedstawicielami instytucji, którzy w swojej pracy spotykają się z różnego rodzaju zagrożeniami. Większość z nich odbyła się w Nowym Sączu (zajęcia w Zakładzie Karnym, w Karpackim Oddziale Straży Granicznej, w schronisku dla bezdomnych, w Państwowej Straży Pożarnej). Część działań została zrealizowana w Krakowie, Balicach i Rożnowie. Uczestnicy zajęli się również historycznym aspektem tematu zwiedzając fortyfikacje obronne Nowego Sącza i Krakowa i porównując dawne systemy ostrzegania przed zagrożeniem w poszczególnych krajach projektu. W projekcie nie zabrakło zajęć ruchowych, gier, konkursów oraz prezentacji Wolontariatu Europejskiego, programów UE oraz wieczorków narodowych. Efektem projektu było poznanie przez uczestników historii i kultury, poznanie zagrożeń czyhających na młodzież oraz sposobów ich przezwyciężania w krajach partnerów.

To co wywarło największe wrażenie na uczestnikach projektu, to zajęcia na temat zagrożeń i klęsk żywiołowych w powiecie Nowosądeckim przygotowane przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Centrum zaprosiło także uczestników do wzięcia udziału jako obserwatorów w ćwiczeniach „Rożnów 2013”, gdzie młodzież obserwowała ćwiczenia służb w symulowanej akcji odbijania zakładników przez oddział specjalny Straży Granicznej. Bardzo ciekawe okazały się zajęcia warsztatowe z red. Krzysztofem Witowskim z Regionalnej Telewizji Kablowej na temat tego, jak promować swoje działania w lokalnych mediach. Atrakcyjny okazał się wyjazd do Krakowa, gdzie w Porcie Lotniczym Balice młodzież zapoznała się z zasadami bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Dzień w Krakowie zakończyło spotkanie w biurze Europosłanki Róży Thun, podczas którego uczestnicy dowiedzieli się jak pracuje Parlament Europejski. Najaktywniejszych czterech uczestników, po jednym z każdej grupy narodowej zostało zaproszonych do Brukseli. Tygodniowy wyjazd studyjny pod patronatem Parlamentu Europejskiego i organizowany na jego koszt realizowany będzie na wiosnę 2014. Wyróżnienie to bardzo ucieszyło młodych ludzi. W ostatnim dniu spotkania pojawiły się łzy i smutek. Młodzieży, która bardzo zżyła się podczas trwania projektu żal było się rozstawać. Pocieszeniem była dla nich myśl, że już w przyszłym roku planują kontynuację wymiany tym razem na Ukrainie.

 

 


 

 

        

 

  

 
 

 

 


 

 

Wizyta przygotowawcza do projektu „Bezpieczny Junior”


Projekt współfinansowany z programu „Młodzież w Działaniu”

 

W dniach 10 – 11 września 2013 r. w Nowym Sączu odbyła się wizyta przygotowawcza projektu „Bezpieczny Junior”. Miała ona na celu dopracowanie szczegółów wymiany międzynarodowej, która odbędzie się w dniach 13-22 października 2013 r. w Nowym Sączu. Uczestnikami projektu będzie młodzież z czterech państw: Polski, Czech, Ukrainy oraz Rosji W trakcie wizyty przygotowawczej zostały omówione najważniejsze kwestie dotyczące realizacji projektu pod względem finansowym i merytorycznym m.in. zorganizowanie transportu i wiz dla uczestników z poza Unii. W spotkaniu, które odbyło się w Nowym Sączu uczestniczyli zaproszeni goście: Elena Sharova - Prezydent Fundacji Art. - Sodrużestwo z Kaliningradu, jej zastępca - Wiktoria Dupre, koordynator projektu - Leszek Olech, przedstawicielki MWK OHP - Katarzyna Krzysztofik i Katarzyna Skoczyńska oraz wychowawca z 6 – 17 HP w Oświęcimiu - Ewelina Sikora. W pierwszym dniu spotkania uczestnicy mieli możliwość zobaczenia miejsc, w których realizowany będzie projekt oraz bliższego poznania siebie i swoich oczekiwań względem projektu. Kolejnego dnia osoby uczestniczące w wizycie przygotowawczej wzięły udział w spotkaniu z Wojewódzkim Komendantem Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie dr Jolantą Zajączkowską. Podczas rozmów wymieniono doświadczenia w pracy z młodzieżą, omówiono działania jakie realizowane będą podczas projektu.

 

Uczestnicy wizyty przygotowawczej.
 

Fot. Ewelina Sikora
 

 


 

 

Express yourself!

 

Projekt współfinansowany z programu „Młodzież w Działaniu”


W dniach 23-31 sierpnia uczestnicy hufców pracy: 6-18 w Kętach, 6-10 w Myślenicach i 6 – 4 OSiW w Trzebini wzięli udział w spotkaniu młodzieży w Starej Lubowni na Słowacji. Partnerem ze strony Słowacji było CVC (Centrum Wolnego Czasu), ze strony Portugali YUPI (Youth Union of People with Initiative), natomiast Polskę reprezentowała grupa młodzieży oraz kadra Ochotniczych Hufców Pracy.

Młodzież brała udział w warsztatach tanecznych, grze miejskiej, warsztatach żonglerskich, kulinarnych, sama także uczestniczyła w organizacji poszczególnych zajęć. Uczestnicy przedstawili multimedialną prezentację swoich dokonań w środowisku lokalnym, z uwzględnieniem akcji woluntarystycznych, pomocy potrzebującym oraz działań ekologicznych. Każda z grup organizowała również warsztaty dla pozostałych uczestników spotkania. Grupa polska wyszła z inicjatywą stworzenia wielojęzycznego słownika, w którym znalazły się hasła w języku polskim, portugalskim, słowackim oraz angielskim. Największym jednak wyzwaniem okazało się przygotowanie oraz przeprowadzenie wieczorku narodowego. Znalazły się w nim pantomima, elementy śpiewane i tańczone, pokaz historyczny oraz poczęstunek w formie polskich słodyczy i dań na ciepło. Reprezentanci Słowacji i Portugali byli zachwyceni smakiem polskiego barszczu. Kolejnym z wyzwań, jakie podjęła młodzież było wyjście na Hrebienok i odwiedzenie Reinerowej Chaty w Tatrach Wysokich. Tydzień minął szybko, zawiązały się nowe międzynarodowe przyjaźnie, początkowo mocno wyraźna bariera językowa zacierała się z każdym dniem pobytu. Okazało się, że inny język nie jest problemem, kiedy jest wspólny cel, którym było poznanie się i zrozumienie innej kultury. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że wyjazd taki jest jedną z niewielu szans na poznanie życia młodych ludzi z innego państwa.

 

Młodzież podczas zajęć projektowych.

 

Pamiątkowe zdjęcie przy wejściu do jaskini w Tatrach Wysokich. 

Tekst – Sylwia Czarnik
Zdjęcia – Joanna Irzyk, Sylwia Czarnik

 

 


 

 

Przyjazna Puszcza
 

Niepołomicki hufiec gościł niemiecką młodzież. W dniach od 19 do 26 sierpnia realizowany był projekt „Przyjazna Puszcza” finansowany z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Projekt rozpoczął się od spotkania z leśniczym w Izbie Leśnej, gdzie uczestnicy uzyskali informacje o zrównoważonej gospodarce leśnej oraz poznali walory przyrodnicze Puszczy Niepołomickiej. Swoją wiedzę młodzież uzupełniła obserwując przyrodę podczas  wycieczek: rowerowej, pieszej oraz w trakcie przejażdżki wozami. Kolejnymi punktami harmonogramu były: wizyta na ekologicznej farmie strusi oraz zwiedzanie wystawy łowiectwa w niepołomickim  muzeum. Dużą atrakcją okazała się wycieczka do Dobczyc, gdzie znajduje się ujęcie wody pitnej dla Niepołomic i Krakowa. Młodzież polska i goście z zagranicy uczestniczyli w warsztatach poświęconych gospodarowaniu odpadami – twórczy recykling. Warsztaty były okazją do dyskusji na temat różnic w gospodarowaniu odpadami w Polsce i Niemczech oraz innych państwach na świecie. Zwieńczeniem warsztatów było wykonywanie biżuterii z recyklingu oraz wykorzystanie suchych traw do stworzenia oryginalnych ozdób ogrodowych. Wielu emocji dostarczyła gra terenowa, kiedy to uczestnicy połączeni w mieszane zespoły polsko-niemieckie mieli do wykonania zadania związane z miastem Niepołomice. Na miejsce zakwaterowania wybrano teren Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego. Tam młodzież i ich opiekunowie korzystali z pokazów w planetarium. Obejrzeli m.in. film na temat zanieczyszczenia światłem. Intensywne dnie kończyły wieczory narodowe. W trakcie ich trwania młodzież wymieniała się informacjami na temat swoich państw, organizacji, kultury, tradycji. Miłym i smacznym akcentem tych wieczorów było przygotowanie tradycyjnych potraw narodowych: goście przyrządzili kotlety mielone z sałatką ziemniaczaną, a gospodarze bigos. Jednym z ostatnich punktów wymiany był wyjazd do Krakowa. Tu dominował temat ekologii w wielkich miastach. Młodzież nie tylko podziwiała uroki miasta, ale także odbyła „krytyczny spacer po sklepach” dotyczący zrównoważonej konsumpcji.Na zakończenie projektu goście i gospodarze otrzymali pamiątkowe dyplomy, rozdane zostały nagrody za konkurs fotograficzny ogłoszony w pierwszym dniu (I miejsce Paulina Złotowska, II miejsce Krzysztof Kowalski i Mike Staeck, III miejsce Julius Romer) oraz pamiątki, które będą przypominać wspólnie spędzony czas.Celem wymiany było uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę ochrony środowiska, problemy ekologiczne, zrównoważony rozwój, otwarcie młodzieży na inną kulturę, tradycję i historię, integracja. Zamierzenia zostały osiągnięte. Pomogły w tym wspólna zabawa, warsztaty, wycieczki, konkursy.

Uczestnicy wymiany w Niepołomickim Muzeum.

Na farmie strusi.

Spotkanie z leśniczym.

 


 

Tekst: Zuzanna Polańska
Zdjęcia: Anna Grochot

 


 

/files/s/160/205329/Edytor/OHP_logo_150x150_z_tlem.jpg

 

  

Bursztynowy rower

Projekt współfinansowany przez Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży
 


Małopolska Wojewódzka Komenda OHP wraz z organizacją pozarządową low-tec z miejscowości Düren w Niemczech zrealizowała w dniach 27 lipca – 4 sierpnia w Świnoujściu projekt „Bursztynowy rower”. W projekcie uczestniczyła 9 osobowa grupa młodzieży z Niemiec, 8 osobowa grupa młodzieży z Polski uczestników OHP oraz 4 osoby z kadry.Zajęcia programowe zaczęły się od wzajemnego przedstawiania się uczestników, prezentacji swoich organizacji i opisu swoich miast. Gry interkulturowe, zabawy poznawcze, dni narodowe, to zajęcia, które umożliwiły poznanie historii, kultury i zwyczajów kraju partnera. W większości materiały te przygotowali i prezentowali uczestnicy. W części edukacyjnej projektu młodzież poznała zasady zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwego handlu oraz problemy związane ze współpracą międzynarodową w rejonach Arktyki i Antarktydy. Uczestnicy podczas projektu fotografowali różne odpady i sporządzali tabelę czasu w jakim następuje rozkład tych śmieci. Zajęcia te pokazały jakim problemem jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego i jak należy segregować odpady, aby w jak najmniejszym stopniu przyczyniać się do degradacji przyrody. Podczas tych kilku dni odbywały się rajdy rowerowe, zorganizowana została również wycieczka do parku wodnego, rejs edukacyjny kanałami w Świnoujściu. Młodzież korzystała także z pięknej pogody spacerując brzegiem Bałtyku i kąpiąc się w morzu.

 

Wspólne zdjęcie na "starej" granicy - wycieczka do Alhebeck.

Środek lokomocji w projekcie.

Tekst: Leszek Olech
Zdjęcia: Leszek Olech
 


 

 

logo_Program_MWD_PL.png/files/s/160/205329/Edytor/OHP_logo_150x150_z_tlem.jpg                                  

  

Nasze kraje w obiektywie

 

Projekt współfinansowany z programu „Młodzież w Działaniu”

 

    
W dniach 23-30.05.2013 r. realizowany był projekt wymiany młodzieżowej pt. „Nasze kraje w obiektywie”. 20-osobowa grupa młodzieży z Polski i Danii (po 10 osób z każdego kraju) gościła w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Lanckoronie. Tematem przewodnim spotkania było poznanie swoich krajów przez fotografię. Dzięki warsztatom z profesjonalnym fotografem młodzież miała szansę poprawić swoje umiejętności w tym zakresie. Uczestnicy w trakcie projektu pojechali na wycieczkę do Krakowa, zwiedzili Lanckoronę oraz wzięli udział w VII Rajdzie Szlakami Konfederatów Barskich. Wszystkie zajęcia poszerzyły wiedzę na temat kultury i historii oraz wzbudziły wśród młodzieży zainteresowanie ochroną dziedzictwa kulturowego. Podczas przeprowadzonych zabaw i gier uczestnicy nauczyli się współpracy w grupie i podejmowania decyzji. Podczas wspólnego ogniska oraz dyskoteki mogli się zintegrować i lepiej poznać. Młodzież przygotowała również dwie kolacje tematyczne – duńską i polską oraz prezentację na temat krajów, z których pochodzą. Podczas trwania całego projektu młodzi ludzie robili zdjęcia z pięciu zakresów tematycznych (przyroda, architektura/zabytki, folklor, ludzie, kuchnia regionalna), które następie wykorzystali przy stworzeniu wspólnej wystawy fotograficznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie w dniu 29.05.2013 r.

 

   

 

1.jpg

     Młodzież duńska i polska wraz z opiekunami podczas wspólnych zabaw integracyjnych.

 

  pobierz fotoksiążkę, efekt pracy uczestników projektu

 
Tekst: Małgorzata Bętkowska
Zdjęcie: Małgorzata Pasternak

 


Horyzonty

Od 2012 r. Małopolska Wojewódzka Komenda OHP wraz z organizacją low – tec z miejscowości Düren w Niemczech realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Horyzonty – zwiększenie szans poprzez wymianę transnarodową“.  W związku z realizacją projektu poszkodowana i opóźniona w rozwoju niemiecka młodzież, która dotychczas nie znalazła miejsca pracy lub miejsca w placówce kształcenia bierze udział w miesięcznych praktykach zawodowych w Polsce i Grecji. Dzięki niej młodzi ludzie zdobywają orientację zawodową, poznają podobieństwa i różnice w warunkach pracy i życia w obu krajach. Pobyt za granicą jest dla nich okazją do poznania innej kultury, miejscowych atrakcji turystycznych i zabytków.
 
Druga już grupa młodzieży z Niemiec przyjechała do Polski na praktyki zawodowe w dniu 29 kwietnia 2013 r.  Przez kolejny miesiąc uczestnicy projektu odbywali praktykę w sklepie ogólnospożywczym, drukarni Grafikon, zakładzie stolarskim, Domu Kultury w Wadowicach, Świetlicy dla dzieci im. Jana Pawła II.  Nauka zawodu pozwoliła młodzieży na lepsze przygotowanie się do podjęcia pracy w ich miejscu zamieszkania. Uzyskane kwalifikacje zostały potwierdzone pisemnie przez poszczególne zakłady pracy.
 
Na wrzesień 2013 r. planowane jest przeprowadzenie międzynarodowej konferencji ekspertów z udziałem przedstawicieli low-tec, pracowników Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz innych ekspertów państwowych i międzynarodowych. Celem spotkania jest wymiana wiedzy na temat orientacji zawodowej młodzieży i jej szans na rynku pracy.
 


Wizyta przygotowawcza do projektu „Bursztynowy rower”
Projekt współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży

W dniach 25 i 26 marca 2013 r. miała miejsce wizyta przygotowawcza do projektu „Bursztynowy rower”, współfinansowanego ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W związku z organizacją wizyty do Nowego Sącza przyjechała delegacja złożona z dwóch pracowników low-tec gemeinnützige Beschäftigungs- Und Qualifizierungsgesellschaft mbH z Düren. Celem spotkania było przygotowanie dokładnego programu oraz sporządzenie i omówienie listy działań przygotowawczych w związku z planowanym projektem, który odbędzie się w Świnoujściu na przełomie lipca i sierpnia 2013 r. Podczas rozmów przygotowano plan działań związanych z projektem oraz wyjaśniono wątpliwości związane ze sprawami organizacyjno-finansowymi. Ustalono, że podczas projektu grupa 20 młodych osób z Polski (województwo małopolskie) i Niemiec (Nadrenia Północna – Westfalia) spędzi wspólnie czas w Świnoujściu, poznając wybrzeże i okolice a także kultury swoich krajów. Po okolicy młodzież poruszać ma się na rowerach, odbywając regularne wycieczki. Wyjazd jest kierowany do młodych ludzi, którzy z powodu wielu przeszkód nie wyjeżdżają poza miejsce swojego stałego zamieszkania – poprzez udział w projekcie będą mieli okazję poznać polskie wybrzeże, aktywnie wypocząć oraz nauczyć się czegoś nowego o sobie, swoich możliwościach i ich granicach.
W drugim dniu spotkania kadra wspólnie zwiedziła ośrodki OHP w Nowym i Starym Sączu oraz w Krynicy-Zdroju. Zwiedzono też centra tych miast, które ze względu na swoją unikalną architekturę spotkały się z zainteresowaniem gości. Kulminacyjnym punktem zwiedzania był wyjazd kolejką na Jaworzynę Krynicką.
 

 Uczestnicy wizyty przygotowawczej.

 

Tekst: Katarzyna Krzysztofik
Zdjęcia: Leszek Olech

 

 


 

 

 


Stary zawód w młodej głowie
Projekt współfinansowany ze środków programu „Młodzież w Działaniu”

W ramach programu „Młodzież w działaniu” w dniach od 26 stycznia do 03 lutego uczestnicy z 6–2 Hufca Pracy w Niepołomicach goszczą w Nowym Sączu. Wspólnie z czeskimi i słowackimi kolegami bierzemy udział w projekcie „Stary zawód w młodej głowie”. Celem tego programu jest poznanie przez uczestników wymierających zawodów.
W dniu 28 stycznia nasza grupa przedstawiła zawód warzelnika soli oraz piekarza. Pomysł aby wybrać przedstawicieli tych dwóch grup zawodowych wziął się głównie stąd, iż mieszkamy niedaleko Kopalni Soli w Wieliczce oraz w Bochni. Postanowiliśmy w ostatni dzień projektu zabrać naszych gości do jednej z nich, zaś wcześniej opisać ją w formie prezentacji multimedialnej. Ponadto, pokazaliśmy naszym zagranicznym kolegom kamienie soli oraz poczęstowaliśmy upieczonymi przez nas rogalikami drożdżowymi. Ostatnim punktem dnia było wspólne wyjście na pobliskie lodowisko i stok narciarski.
Kolejnego dnia zaraz po śniadaniu wybraliśmy się do jednostki OHP w Nowym Sączu, gdzie tym razem grupa ze Słowacji przedstawiła prezentację na temat swojego kraju. Następnie za zadanie dostaliśmy namalowanie flagi swojego kraju oraz jego mapy z zaznaczeniem najważniejszych miejsc. Potem staraliśmy się powtórzyć to samo zadanie, lecz tym razem przedstawiając informacje na temat wzajemnych terenów. Nam przypadła Słowacja, lecz bez problemów poradziliśmy sobie z tym zadaniem. Tego dnia bardzo dobrze bawiliśmy się również przy grach zorganizowanych przez grupę z Czech.
Ponadto, czas spędzamy również na wycieczkach krajoznawczych, wspólnych rozmowach, zabawach integracyjnych, wyjściach na basen, lodowisko, stok narciarski oraz ściankę wspinaczkową. Podczas projektu mamy również udać się do Krynicy Zdrój.


Zajęcia poznawcze.

 Tekst - Agnieszka Mazur - uczestniczka projektu z 6-2 HP Niepołomice
Zdjęcia - Peter Martinek

 


  

            

 Wizyta przygotowawcza we Frankfurcie nad Odrą


W dniach 16-18 stycznia 2013 r. pracownik Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP przebywał we Frankfurcie nad Odrą w związku z realizacją wizyty przygotowawczej w ramach programu „Uczenie się przez cale życie”. Gospodarzem wizyty było bbw Bildungszentrum - Centrum Kształcenia. Bbw specjalizuje się w kształceniu w zawodach technicznych oraz przemysłowych, takich jak mechatronik, elektryk, informatyk, cieśla. Prowadzi również szkolenia na konkretne zlecenia lokalnych firm oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Brandenburgii oraz Urzędu Pracy i Jobcenter we Frankfurcie nad Odrą i w Brandenburgii. Celem wizyty było przygotowanie wspólnego projektu praktyk dla ślusarzy będących uczestnikami OHP w Trzebini i w Nowym Sączu. Podczas wizyty przedyskutowano wszystkie kwestie związane z organizacją staży, z podziałem obowiązków obydwu organizacji oraz działań przygotowawczych. Ustalono przewidywane terminy i programy staży, liczebność grup, miejsce zakwaterowania. Przedyskutowano też możliwości organizacji staży w zawodach mechanika, blacharza samochodowego. Podczas wizyty pracownik Małopolskiej WK OHP zwiedził m.in. fabrykę kształcenia w obszarze metalu, w której odbywałyby się staże dla uczestników projektu-ślusarzy. W fabryce tej realizowane są realne zlecenia, dzięki czemu uczestnicy stażu mieliby możliwość praktycznego rozwijania fachowych kompetencji w dziedzinie obróbki metalu. Fabryka wyposażona jest w nowoczesne maszyny, pracownię mechatroniczną, pracownię CAD/CAM oraz CNC.

 

Pracownia ślusarska.

 

Zajęcia dla mechaników samochodowych.

 

________________________________________________________________

 

188510