Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

► Staże dla ślusarzy w Niemczech

Treść

 

Staże dla ślusarzy w Niemczech


PROJEKT:  „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoW dniu 31.12.2014 r. zakończono realizację projektu „Staże dla ślusarzy w Niemczech”, realizowanego w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rezultatem projektu, który trwał od września 2013 r. jest zwiększenie kompetencji zawodowych 20 młodych ludzi uczących się w zawodzie ślusarza poprzez udział w praktykach zagranicznych. Głównym celem projektu było objęcie młodzieży uczącej się w zawodzie ślusarza wsparciem prowadzącym do nabycia nowych umiejętności i kwalifikacji profesjonalnych i językowych, w celu zwiększenia ich szans na znalezienie pracy. W pierwszej części projektu młodzież uczestniczyła w zajęciach przygotowująco-kulturowych, które miały na celu wyposażenie ich w umiejętności i kompetencje niezbędne do odbycia 3-tygodniowego stażu w fabryce metalu bbw Bildugszentrum we Frankfurcie nad Odrą. Staż stanowił drugi etap realizacji projektu.

Jako pierwszą wsparciem objęto 10-osobową grupę młodzieży z Nowego Sącza i okolic. W okresie przygotowań, które realizowane były w terminie wrzesień 2013 r. – styczeń 2014 r. młodzież wzięła udział w zajęciach językowych, 2-godzinnych zajęciach z doradcą zawodowym oraz z 10-godzinnym cyklu spotkań dotyczącym historii Niemiec, a także zajęciach dotyczących kultury i zwyczajów panujących w tym kraju. W dniu 2 lutego 2014 r. grupa wyjechała na praktykę zawodową do Niemiec, która trwała do 21 lutego 2014 r. Druga grupa uczestników to wychowankowie 6-4 Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini. Młodzież ta realizowała przygotowania od stycznia do czerwca 2014 r., a staż realizowała w terminie od 30 czerwca do 18 lipca 2014 r.

Podczas 3-tygodniowego pobytu we Frankfurcie nad Odrą młodzi ludzi doskonalili swoje umiejętności zawodowe poprzez pracę projektową – ich zadaniem było wykonanie zasuwy z blokadą oraz imadła maszynowego. Bardzo dużą zaletą metody projektowej jest konieczność zastosowania różnych, poznanych niekiedy teoretycznie i powierzchownie metod w praktyce, dzięki czemu następuje weryfikacja posiadanych umiejętności. Praca projektowa pozwoliła na wykorzystanie różnych metod, takich jak skrawanie, obróbka cieplna, skrawanie mechaniczne, toczenie, frezowanie, obróbka wykończeniowa, nitowanie.

Ważnym elementem pobytu były spotkania i wycieczki zorganizowane w celu jeszcze lepszego poznania przez uczestników kultury Niemiec oraz warunków na lokalnym rynku pracy. Uczestnicy obu grup wraz z opiekunami zwiedzili lokalne zakłady pracy oraz odwiedzili miejscowy urząd pracy. W wolnym czasie zwiedzili Berlin i znajdujące się tam Muzeum Techniki oraz lepiej poznali miasto, w którym realizowali praktykę – Frankfurt nad Odrą. Wraz z powrotem drugiej grupy do Polski projekt wszedł w trzecią i ostateczną fazę, jaką było podsumowanie ewaluacji i rozliczenie projektu.

Wszyscy uczestnicy nabyli nowe kompetencje i umiejętności zawodowe, poznali język niemiecki w tym język branżowy, poznali obcą kulturę oraz odmienną od stosowanej w Polsce organizację pracy. Uczestnicy nabyli umiejętności pracy w zespole oraz pracy w zagranicznej firmie, udoskonalili umiejętności zawodowe, nabyli nowe doświadczenia w kontakcie z klientem, ze względu na nowocześniejszy sprzęt stosowany za granicą nabyli umiejętności w obsłudze urządzeń, z którymi nie mieli styczności podczas nauki w Polsce.

Po stażu nastąpił rozwój osobisty uczestników -młodzież nabrała pewności siebie oraz uzyskała potwierdzenie właściwego wyboru kierunku kształcenia. Cele zdefiniowane w projekcie zostały osiągnięte. Rezultatem projektu jest przeszkolenie 20 osób. Dzięki tym działaniom projektowym osoby uczestniczące w projekcie zwiększyły swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje co wpłynęło znacząco na zwiększenie ich szans na znalezienie pracy lub założenie własnej działalności gospodarczej.

 


  

Uczestnicy projektu podczas kursu języka niemieckiego

 

 

Praktyki w bbw Bildungszentrum

 

Prelekcja na temat życia i pracy w Niemczech

 


Wycieczka do Berlina

 


Zdjęcia - Mirosław Marcinowski, Adam Burek, Iwona Żochowska

 


   

Do pobrania :

Ankieta_ewaluacyjna_- poczatkowa.docx

Ankieta_zgloszeniowa.docx

Deklaracja_uczestnictwa-ostateczna.doc

Deklaracja_uczestnictwa-wstepna.doc

Osw_o_zgodzie_na_wykorzyst_wizerunku_uczestnika.doc

Regulamin_uczestnictwa_w_pojekcie-sacz_+trzebinia.docx

446110