Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Pomysł na siebie - YEI

Treść

         

Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP zakończyła realizację projektu „Pomysł na siebie – YEI”, w ramach którego wsparciem objęto młodzież w wieku 15-17 lat, mającej problemy z nauką lub nierealizującą obowiązku nauki. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na temat projektu.

1.    Tytuł projektu: „Pomysł na siebie - YEI”

2.    Okres realizacji projektu: 01.04.2014 r. – 31.12.2015 r.

3.    Beneficjenci zostali podzieli na dwie kategorie wiekowe:

Gr. A - 15-16 lat

Osoby spełniające następujące kryteria:
- ukończony 15 r.ż. i nieukończony 17 r.ż.,
- status osoby nieaktywnej zawodowo
- nieposiadanie żadnych kwalifikacji zawodowych lub posiadanie niskich kwalifikacji
- słabe wyniki w nauce i duża absencja szkolna
 
Gr. B - 16-17 lat

Osoby spełniające następujące kryteria:
- ukończony 16 r.ż. i nieukończony 18 r.ż.,
- status osoby nieaktywnej zawodowo
- nieposiadanie żadnych kwalifikacji zawodowych lub posiadanie niskich kwalifikacji
- nieuczestniczenie w żadnej formie kształcenia/szkolenia,
- ukończone gimnazjum,
- posiadanie opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną.

4.    Typy działań:

Dla grupy A:

•    indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym 4 godz./osobę
•    grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego 20 godz./grupę
•    indywidualne wsparcie psychologiczne 5 godz./osobę
•    grupowe wsparcie psychologiczne 10 godz./grupę
•    warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych 30 godz./osobę + zakup wyprawki edukacyjnej
•    kurs językowy ok. 120 godz./osobę
•    podstawowy kurs komputerowy 30 godz./grupę
•    kurs przedsiębiorczości dla 20% uczestników 20 godz./osobę

Ponadto każdy z uczestników mógł skorzystać z 2 spośród 3 rodzajów zajęć:

•    indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. uzależnień 4 godz./os
•    zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy 4 godz./grupę
•    zajęcia z edukacji seksualnej 4 godz./grupę
   
 Wsparcie towarzyszące / socjalne

•    ubezpieczenie NNW
•    wyżywienie w trakcie zajęć dydaktycznych
•    dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia
•    materiały edukacyjne

Dla grupy B:

•    indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym 4 godz./osobę
•    grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego 20 godz./grupę
•    indywidualne wsparcie psychologiczne 5 godz./osobę
•    grupowe wsparcie psychologiczne 10 godz./grupę
•    kwalifikacyjny kurs zawodowy  zakończony egzaminem zewnętrznym śr. 900 godz./osobę
•    stypendium dla uczestników odbywających kwalifikacyjny kurs zawodowy
•    warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 20 godz./grupę
•    kurs o standardzie ECDL Start lub kurs równoważny dla 50% uczestników ok. 60 godz./osobę
•    kurs przedsiębiorczości dla 20% uczestników 20 godz./osobę

     Ponadto każdy z uczestników mógł skorzystać z 2 spośród 3 rodzajów zajęć:

•    indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. uzależnień 4 godz./os.
•    zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy 4 godz./grupę
•    zajęcia z edukacji seksualnej 4 godz./grupę
 
Wsparcie towarzyszące / socjalne

•    ubezpieczenie NNW
•    wyżywienie w trakcie zajęć dydaktycznych
•    dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia
•    niezbędne badania lekarskie
•    materiały edukacyjne

5.    Jednostki realizujące

Grupa A:

•    6-32 Hufiec Pracy w Limanowej - ul. Jana Pawła II, tel. 18 337 33 52
•    6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej - Skomielna Biała 13, tel. 18 268 71 34
•    6-33 Środowiskowy Hufiec Pracy w Nowym Sączu - ul. Rejtana 18, tel. 18 441 47 87

Grupa B:

•    6-8 Hufiec Pracy w Krakowie - ul. Skrzyneckiego 12, tel. 12 656 24 60
•    6-38 Hufiec Pracy w Gorlicach - ul. Rzeźnicza 10, tel. 18 352 05 23
•    6-33 Środowiskowy Hufiec Pracy w Nowym Sączu - ul. Rejtana 18, tel. 18 441 47 87
•    6-11 Hufiec Pracy  w Wadowicach - ul. Kochanowskiego 3, tel. 33 823 38 68
•    6-2   Hufiec Pracy w Niepołomicach - ul. 3 Maja 4, tel. 12 281 39 27
•    6-34 Hufiec Pracy w Starym Sączu - ul. Krakowska 26, tel. 18 547 61 61

 

446111