Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

► Staże dla ślusarzy w Niemczech – część II

Treść

 

 

 

„Staże dla ślusarzy w Niemczech – część II”


Projekt finansowany z programu Erasmus +
 Małopolska Wojewódzka Komenda OHP zakończyła realizację projektu zatytułowanego „Staże dla ślusarzy w Niemczech – część II”. Projekt ten, finansowany z programu Erasmus+ Akcja 1 – Mobilność Edukacyjna był już kolejnym działaniem realizowanym przez Małopolską WK OHP na rzecz młodzieży uczącej się w zawodzie ślusarz i w zawodzie operator obrabiarek skrawających – w latach 2013 i 2014 realizowano przedsięwzięcie zatytułowane „Staże dla ślusarzy w Niemczech” w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w wyniku którego 20 uczestników OHP zdobyło nową wiedzę i doświadczenia zawodowe. Większość z osób uczestniczących w tym projekcie posiada obecnie stałą pracę lub kontynuuje kształcenie.

W obecnej edycji projektu wsparciem objęto 30 młodych ludzi, uczniów 2 i 3 klas ZSZ. Uczestnicy, po przygotowaniu kulturowo-językowym, obejmującym kurs języka niemieckiego, zajęcia historyczno-kulturowe oraz zajęcia z doradcą zawodowym wyjeżdżali na 3-tygodniowe praktyki zawodowe do bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą. Młodzież wyjeżdżała na praktyki w grupach 10-osobowych. Program praktyk został dopasowany do potrzeb uczestników w ten sposób, by mieli szansę poznać jak najwięcej nowych metod i technik pracy i w praktyce wykorzystywać umiejętności już posiadane.
Pierwsza grupa uczestników wyjechała na staż w dniu 15 lutego 2015 r. Staż rozpoczął się kolejnego dnia roboczego. Podczas kolejnych trzech tygodni młodzi ludzie doskonalili posiadane umiejętności praktyczne wykonując dwa projekty: ich zadaniem było stworzenie zasuwki oraz imadła maszynowego. Konieczność samodzielnego stworzenia dwóch przedmiotów była doskonałą okazją do stosowania wielu poznanych do tej pory metod w praktyce. W dni wolne od pracy młodzież zwiedzała Niemcy, odbywając m.in. wycieczkę do Muzeum Techniki w Berlinie i zwiedzając stolicę Niemiec.Staż zakończył się w dniu 6 marca 2015 r., a dzień później uczestnicy wrócili do swoich domów.

Kolejne grupy uczestników zrealizowały staże w terminach: grupa druga: 08-26.06.2015 r., grupa trzecia: 18.01-05.02.2016 r. na analogicznych zasadach.

Dzięki udziałowi w projekcie poprawiły się nie tylko umiejętności zawodowe uczestników, ale również i społeczne poprzez nieustanny kontakt z obcym językiem i nieco odmienną kulturą.

Partnerem projektu był Zespół Szkół Zawodowych „Praktyk” z siedzibą w Wielogłowach k. Nowego Sącza oraz firma „Wiśniowski”.

 

Uczestnicy projektu i wykonane przez nich zasuwki

 

Wycieczka do Berlina

 

Gotowe prace wykonane przez uczestników drugiej grupy

 

Planowanie prac

Wizyta w hucie Arcelor

Wizyta w hucie Arcelor

Animacja językowa

Uroczysta kolacja na zakończenie stażu trzeciej grupyPrace w trakcie stażuPrace w trakcie stażu

 

 

 

Poniżej znajdują się dokumenty projektowe związane z procesem rekrutacji.
 

  • Ankieta zgłoszeniowa      
  • Deklaracja uczestnictwa    a
  • Ankieta ewaluacyjna -początkowa      
  • Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku uczestnika      
  • Regulamin projektu      
  • Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu jezykowym - Ślusarze     
  • Regulamin stażu      

 

157330