Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

► Projekty realizowane w 2014 roku

Treść

 


 

 

Miejsca pamięci.
Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.


W dniach 20-24 października  2014 r. piętnastoosobowa grupa uczestników niepołomickiego hufca wzięła udział w projekcie „Miejsca pamięci”, realizowanym w Niemczech na terenie obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Projekt współfinansowany został ze środków PNWM i miał na celu odkrywanie prawdy historycznej o ofiarach i oprawcach z Buchenwaldu oraz ukazanie historii obozu po II wojnie światowej.
dodatkowym przeżyciem były noclegi w Domu Spotkań, w którym  w trakcie wojny zakwaterowani byli żołnierze SS. Historia towarzyszyła nam na każdym kroku. W tematykę historii obozu grupę uczestników projektu wprowadził przewodnik Jan Malecha. W trakcie zwiedzania obozu uczestnicy poznali warunki, w których mieszkali więźniowie oraz ogrom cierpienia, którego tam doznali. Na terenie obozu zachowały się niewielkie fragmenty budynków. Przewodnik wielokrotnie podkreślał, „że nie trzeba wszystkiego zobaczyć, ważniejsze od tego, jest zrozumienie co tu się wydarzyło.” Podczas pobytu na terenie obozu uczestnicy z Niepołomic analizowali historię Buchenwaldu, przedmiotów użytkowych oraz  biografie więźniów.
Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach, które odbyły się dwóch formach: teoretycznej i  praktycznej. Teoretyczne zajęcia odbywały się w Domu Spotkań (tu też młodzież nocowała) oraz w muzeum, w którym znajduje się zbiór rzeczy osobistych oraz fotografii przedstawiających tragiczne sceny z życia obozowego. Zajęcia praktyczne polegały na wykopywaniu z ziemi przedmiotów i określaniu z czym lub z kim były związane oraz umacnianiu drogi, na której ułożone są kamienie z wyrytymi nazwiskami dzieci wywiezionych z Buchenwaldu do Auschwitz. W trakcie pobytu młodzież pracowała bardzo intensywnie, przygotowując w małych grupach prezentacje, które w ostatnim dniu zostały omówione podczas ewaluacji i spotkania podsumowującego. Uczestnicy  dzielili się swoimi odczuciami, przeżyciami, zdobytymi informacjami na temat społecznych i psychologicznych mechanizmów zbrodni.
Wszyscy uczestnicy podkreślili, że  pobyt w Buchenwaldzie pozostał w pamięci. Ostatnim etapem projektu była wizyta w  Berlinie, mieście powiązanym z II wojna światową oraz historią powojenną. Uczestnicy zobaczyli m.in. Bramę Brandenburską, Reichstag i budynki rządowe, fragment muru berlińskiego. Wszystkie historyczne  miejsca wywarły na  uczestnikach duże wrażenie i przyczyniły się do lepszego zrozumienia historii. 

 

Uczestnicy przy pamiątkowej płycie na terenie byłego obozu w Buchenwaldzie

Michell Bojko, Paulina Juszczyk, Agnieszka Włodarczyk w trakcie prezentacji.

Uczestnicy pod Bramą Brandenburską

Warsztaty

 


„Survival – w poszukiwaniu samego siebie”
Projekt finansowany z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży
W dniach od 13 do 19 lipca 20 osobowa grupa uczestników z limanowskiego oraz oświęcimskiego hufca pracy wraz z młodzieżą litewską wzięła udział w tygodniowym obozie survivalowym finansowanym ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.
Projekt rozpoczął się od zajęć integracyjnych, podczas których młodzież poznała siebie oraz kulturę krajów, z których pochodzą. Młodzież uczestniczyła w zajęciach z pomocy przedmedycznej, gdzie dowiedziała się jak zachować się w sytuacjach zagrożenia życia, ale także jak opatrywać rany oraz złamania.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia na linach, które dla większości były pierwszą okazją do wspinaczki linowej, w trakcie której sprawdzili swoją sprawność na spacerze po taśmie górskiej. Młodzież udała się także na wyprawę w góry, gdzie uczyła się rozpalać ognisko, sporządzać posiłki traperskie. Dodatkowo mieli okazję skosztować herbaty z igieł sosny oraz dziurawca znalezionego na łące. Uczestnicy byli również na basenie, gdzie poznali zasady bezpieczeństwa na odkrytym akwenie oraz zwiedzili Limanową. Podczas projektu młodzi ludzie zdobyli po zmroku górę Łopień (1000 m n.p.m.), zwiedzili także Kraków, w którym zagrali w miejską grę survivalową.
W kolejnych dniach projektu uczestnicy wzięli udział w zajęciach z samoobrony, podczas, których poznali zasady zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach, w zajęciach ze snajperstwa oraz poruszania się w sytuacjach niebezpieczeństwa na trudnym terenie, uczyli się budowania szałasów oraz maskowania się, dodatkowo rywalizowali ze sobą podczas gry „Podchody”.
W czasie projektu młodzież spotkała się z dr Jolantą Zajączkowską, Wojewódzkim Komendantem Ochotniczych Hufców Pracy, prezentując specjalnie przygotowany program wokalny ich krajów.
Uczestnicy wzięli udział w biegu na orientację, gdzie do rywalizacji przystąpiły także drużyny ze Stowarzyszenia „Strzelców” oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Tymbarku. Po zakończonym biegu odbyła się rywalizacja drużynowa w oryginalnych konkurencjach: przewożeniu w taczkach dziewcząt, rzucie gumowcem, łapaniu surowych jajek, jedzeniu arbuza oraz przeciąganiu liny, którą wygrała drużyna z Polski. Każdy z uczestników projektu otrzymał liczne upominki ufundowane przez Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu oraz Urząd Gminy w Tymbarku. Na zakończenie projektu wszyscy wspólnie zasiedli do stołu podczas polsko-litewskiej kolacji. Drużyny oraz zaproszeni goście posmakowali potraw przyrządzonych przez uczestników, którzy podczas spotkania opowiedzieli o doświadczeniach wyniesionych z projektu.

 

Uczestnicy projektu podczas wizyty w Krakowie.

Przewożenie w taczkach.   

 Nocny bieg na orientację.
 

 


 

       

„Music without walls”
Projekt finansowany z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany MłodzieżyW dniach od 23 do 27 czerwca w miejscowości Kekstu na Litwie odbył się projekt „Music without walls” finansowany ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. W projekcie wzięła udział 10 osobowa grupa młodzieży z 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach oraz 10 osoba grupa z Litwy.
Tematem przewodnim spotkania była muzyka. Młodzież dzięki śpiewaniu i nauce ludowych pieśni mogła się zintegrować i lepiej poznać kulturę swoich krajów. Podczas całego projektu młodzież tworzyła własne aranżacje pieśni ludowych, które zostały zaprezentowane podczas uroczystego koncertu kończącego projekt. W czasie wolnym uczestnicy zwiedzali Kłajpedę, bawili się na świeżym powietrzu, rozgrywali mecze piłki nożnej. Młodzież pomiędzy nauką pieśni miała czas na integrację poprzez różnorodne zajęcia, gry i zabawy.


Zajęcia integracyjne młodzieży polsko - litewskiej.

 

Młodzież podczas warsztatów instrumentalnych.

 

 


 

 

        „Know, a call to develop youth skills”
Projekt współfinansowany z programu „Młodzież w Działaniu”

 


W dniach 5 – 14 lipca specjalista ds. szkoleń z Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Gorlicach Iwona Górska uczestniczyła w kursie „Know, a call to develop youth skills” zorganizowanym przez międzynarodową organizację CESIE, w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Tematem przewodnim przedsięwzięcia był problem bezrobocia, z którym boryka się młodzież niemal w każdym państwie europejskim.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele organizacji zajmujących się działaniem na rzecz młodzieży z 20 krajów, m.in. Łotwy, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Holandii i Rumunii. Podczas prezentacji poszczególnych organizacji, specjalista ds. szkoleń przedstawiła działalność Ochotniczych Hufców Pracy oraz omówiła realizowane przez Małopolską WK projekty unijne. Zachęcała zgromadzonych do nawiązania współpracy z jednostkami OHP działającymi na terenie całej Polski. Okazją do promocji naszego kraju był również zorganizowany w ramach szkolenia wieczór międzykulturowy, na którym zebrani mieli możliwość degustacji regionalnych polskich przysmaków takich jak: oscypki, pierniki kasztelańskie czy ptasie mleczko. Mogli także skorzystać z bogatej oferty folderów i ulotek dotyczących zarówno działalności OHP jak i tematycznie związanych z najpiękniejszymi miejscami i zabytkami Polski.
Wielogodzinne posiedzenia pozwoliły uczestnikom podzielić się metodami i dobrymi praktykami, wykorzystywanymi w pracy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Kursanci zapoznali się również ze szczegółami nowego programu Erasmus+ oraz celem i sposobem realizacji unijnej inicjatywy Gwarancje dla młodzieży.
Uczestnicy szkolenia poprzez nieformalne metody edukacji, mieli możliwość rozwoju umiejętności miękkich, takich jak kreatywność czy komunikatywność. Wszystkie działania zmierzały do lepszego zrozumienia problemów współczesnej Europy przez osoby pracujące z młodzieżą. Intensywny trening pozwolił na wymianę doświadczeń i niewykluczone, że stanie się początkiem owocnej współpracy, między organizacjami różnych krajów europejskich.

 

Praca w grupach.

 

Specjalista ds. szkoleń podczas bazaru organizacji.


 


                          

 

„Mieszkanie dla porzuconego zwierzaka”
Projekt współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę MłodzieżyW dniach 23-27.06.2014 r. w 6-10 Środowiskowym Hufcu Pracy w Myślenicach odbył się projekt dla 20-osobowej grupy młodzieży z Polski i z Niemiec pt. „Mieszkanie dla porzuconego zwierzaka”. Projekt miał na celu nie tylko wzajemną integrację i poznanie obydwu krajów, lecz konkretną pomoc dla porzuconych zwierząt z pobliskiego schroniska poprzez własnoręczne wykonanie schronień dla psów i kotów. Projekt ten obfitował w ciekawe przedsięwzięcia zarówno edukacyjne jak i rekreacyjne. Dzięki udziałowi w przygotowanych zadaniach zwiększyła się wiedza młodych ludzi na temat miejsc, w których niechciane zwierzaki mogą znaleźć schronienie oraz tego, jak wygląda organizacja pomocy zwierzętom w Polsce i w Niemczech. W trakcie projektu odbyły się wieczorki narodowe – polski i niemiecki, podczas których młodzież zaprezentowała swoje kraje, opowiedziała o kulturze i tradycjach oraz przedstawiła sposoby ochrony zwierząt w swoim kraju. Uczestnicy odwiedzili także stadninę koni, gdzie podczas pikniku w plenerze mogli spróbować jazdy konnej oraz nauczyć się właściwej pielęgnacji zwierząt. Na pikniku zagościł również Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy - dr Jolanta Zajączkowska, która w imieniu swoim i młodzieży złożyła podziękowania na ręce państwa Sawickich za okazane wsparcie i pomoc finansową. Podczas projektu odbyły się także warsztaty w firmie INTER-ZOO, gdzie młodzież wykonała budy dla psów, które zostały przekazane dla  przytuliska dla zwierząt w Harbutowicach. Uczestnicy w kolejnych dniach projektu odwiedzili krakowskie ZOO, zwiedzili Kraków, obejrzeli nowoczesną zaporę w Dobczycach, gdzie odbył się rejs statkiem. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie oraz drobne upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach.                                

 

Podziękowania składane przez Wojewódzkiego Komendanta- dr Jolantę Zajączkowską dla państwa Sawickich.

 

Uczestnicy projektu podczas zwiedzania Krakowa.

 

Uczestnicy w trakcie warsztatów w firmie INTER-ZOO w Osieczanach.

 

Tekst: Bożena Batko
Zdjęcia: Jacenty Szybowski

  „Piazzoli w Piemonte”

„Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”
 


Projekt „Piazzoli w Piemonte”  realizowany był od 10 stycznia 2013 roku do maja 2014 roku. W projekcie wzięło udział 25 uczestników OHP z terenu Niepołomic i Nowego Sącza kształcących się w zawodzie kucharz, cukiernik. Był to projekt realizowany w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie. Pierwszym etapem realizacji projektu było przygotowanie kulturowo-językowe na które składało się: 100 godzin języka włoskiego, 16 godzin historii, kultury i sztuki włoskiej, 2 godziny zajęć z doradcą zawodowym oraz 5 godzin zajęć z przedsiębiorczości. Drugim etapem projektu był udział w 4- tygodniowych stażach zawodowych w gospodarstwie agroturystycznym we Włoszech w prowincji Piemonte. W sumie na staż wyjechało 6 grup młodzieży. Pierwsza, 5-osobowa grupa wyjechała na staż 6 sierpnia 2013 roku, ostatnia grupa wróciła ze stażu 20 maja 2014 roku. Jednym z nadrzędnych celów projektu było zdobycie przez uczestników wiedzy na temat organizacji i prowadzenia rodzinnych gospodarstw agroturystycznych. Efektem stażu było przygotowanie uczestników do organizowania turystyki w ośrodkach Agro i poznanie specyfiki działalności agroturystyki we Włoszech. Podczas trwania stażu młodzi ludzie mieli możliwość poznania poszczególnych działów gospodarstwa. Odbywali praktykę w części hotelowej, w sezonowym ogrodzie warzywnym, na sali restauracyjnej, w kuchni, w biurze, na recepcji. Nauczyli się jak organizować pobyt gości, zaplecze, jak współpracować ze sobą i innymi pracownikami, sporządzać, przygotowywać i serwować dania dla gości, jak przygotowywać zamówienia specjalne i duże imprezy, również plenerowe. Stażyści mieli możliwość obserwacji działań marketingowych i pracy biura gospodarstwa. Nauczyli się przyrządzania wielu nowych potraw kuchni włoskiej i międzynarodowej. Oprócz zajęć praktycznych, młodzi ludzie wzięli udział w treningu sprawności językowej na miejscu staży oraz zajęciach turystycznych i kulturowych regionu. Z przekazów młodzieży wiemy, że wyjazd na staż okazał się dla nich dużą przygodą, przeżyciem oraz doskonałą nauką samodzielności. Dla większości tych młodych osób był to pierwszy wyjazd za granicę i pierwsze tak długie rozstanie z rodziną. Mamy nadzieję, że realizacja projektu przyczyni się do przenoszenia unijnych metod obsługi klienta do małopolskich gospodarstw turystycznych oraz do zdobycia przez uczestników projektu umiejętności potrzebnych do podjęcia własnej działalności gospodarczej w tej branży.

  

Uczestniczki podczas praktyk


                       
Uczestniczki z właścicielem gospodarstwa

 

 


 

 

                                         
             

 

Nasze kraje w obiektywie 2
Projekt współfinansowany z programu „Młodzież w Działaniu”


Od 13-19 stycznia 2014 r. w Danii odbyła się rewizyta projektu „Nasze kraje w obiektywie 2” realizowanego w ramach programu „Młodzież w Działaniu”. W projekcie wzięła udział 10 osobowa grupa młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie oraz 10 osobowa grupa młodzieży z Danii. Tematem przewodnim projektu była fotografia.
Oprócz codziennych zajęć warsztatowych, prowadzonych przez profesjonalnych duńskich fotografów, młodzież podczas wizyty miała możliwość zobaczyć wiele ciekawych atrakcji m.in. oceanarium w Grenaa, stadninę koni islandzkich, gdzie chętni mogli odbyć przejażdżkę konną, galerię sztuki w Aaros, Muzeum Szkła, Muzeum w Moesgaard – „Dania wtedy i dzisiaj” raz urokliwe miasteczko Aarhus. Uczestnicy udali się również do dwóch duńskich szkół, dzięki czemu mogli zapoznać się z tamtejszym systemem edukacji. Podczas ostatniego dnia cała grupa wzięła udział w warsztatach na temat demokracji i dowiedziała się jak może wpływać na funkcjonowanie swojej społeczności. Młodzi ludzie mieli okazję poznać bliżej kolegów z innych krajów poprzez organizację wieczorków narodowych, na których przygotowywali potrawy regionalne i wymieniali się informacjami dotyczącymi swoich krajów.
Podczas całego pobytu młodzież doskonaliła swój warsztat fotograficzny, którego efekty zostały przedstawione na wystawie zorganizowanej w galerii sztuki w Aarhus, która przyciągnęła liczną grupę odwiedzających.
 

Uczestnicy projektu podczas wspólnej wystawy fotograficznej w Aarhus.

 

Tekst: Małgorzata Bętkowska
Zdjęcie: Leif Jønsson

 

188509