Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Ginące zawody pomysłem na przyszłość

Treść

 

W dniu 31.08.2015 r. zakończyła się realizacja projektu systemowego pt. “Ginące zawody pomysłem na przyszłość”.

Projekt, realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy w całej Polsce stanowił propozycję nowatorskich działań na rzecz poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy poprzez przeszkolenie ich w tzw. zawodach „ginących” z zakresu tradycyjnego rzemiosła. Rzemiosło przeżywa obecnie kolejną falę popularności, która powoduje wzrost zainteresowania produktami i usługami wykonywanymi tradycyjnymi metodami. Proponowane w projekcie działania stanowiły alternatywę dla młodych ludzi zamierzających uzyskać lub poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe i tym samym poprawić swoją sytuację na rynku pracy.
 
Głównym założeniem projektu było połączenie idei przedsiębiorczości z promocją historii i kultury regionalnej, której częścią są właśnie ginące zawody. Biorąc pod uwagę fakt stopniowego wymierania rzemieślników będących depozytariuszami wspomnianych unikalnych umiejętności przewidywać należy spadek podaży przedmiotowych towarów i usług oraz ograniczenie ich dostępności. Uwarunkowania te spowodują powstanie niszy rynkowej dla wyrobów i usług oferowanych w ramach takich zawodów jak: tkacz, (robótki ręczne, hafciarstwo); kowal (podkuwanie koni, kowalstwo artystyczne); strzecharz; koszykarz/plecionkarz (zdobienia ludowe różne materiały - wiklina, słoma); rymarz, kaletnik, ręczne wyroby skórzane; renowacja mebli, kołodziej, bednarz; zdun, brukarz, kamieniarz; cukiernik, piekarz (tradycyjne wypieki; masarz, wędliniarz, tradycyjne wyroby garmażeryjne), którą wypełniać mają firmy zakładane przez osoby przeszkolone w projekcie. Większość zadań projektowych realizowana była w ramach Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, gdzie na zapleczu XIX-wiecznego zespołu parkowo-pałacowego powstała „Pracownia ginących zawodów”, wzniesiona w architekturze tradycyjnej zabudowy wsi, w których zorganizowane zostały warsztaty nauki tych zawodów.

 

„Wioska Ginących Zawodów w ECKIW w Roskoszy”

 

W Małopolskiej WK OHP wsparciem w ramach projektu objętych zostało 5 młodych osób w wieku 18-25 lat, które odbyły przeszkolenie z kowalstwa artystycznego/podkuwania koni. Pierwszy etap realizacji projektu stanowił 180-godzinny kurs zawodowy, który realizowany był w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini. Uczestnicy wzięli ponadto udział w kursie przedsiębiorczości oraz zajęciach grupowych z doradcą zawodowym. W ramach zajęć młodzież zdobyła wiedzę z zakresu wykonywania szkiców wyrobów kowalskich, wykonywania pomiarów warsztatowych, użytkowania kowalskich urządzeń grzewczych, dokonywania konserwacji wykonanych prac. Na zajęciach z doradztwa zawodowego uczestnicy zaznajomili się ze skutecznymi metodami poszukiwania pracy oraz poznali swoje predyspozycje zawodowe. Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości wdrożyło młodzież do odpowiedzialnego zarządzania środkami finansowymi, zwiększyło ich świadomość w zakresie bankowości i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

„Uczestnicy projektu podczas spotkania organizacyjnego”

Po okresie w Ośrodku w Trzebini od dnia 13-31.07.2015 r.  młodzież uczestniczyła w 120-godzinnych warsztatach w ECKiW w Roskoszy. Oprócz uczestników z Małopolskiej WK OHP, szkoleniem objęto młodzież z Łódzkiej, Mazowieckiej i Warmińsko-Mazurskiej Komendy OHP oraz z Centrów Kształcenia i Wychowania w Gołdapi, Szczawnicy, Pleszewie.

 

  

„Uczestnicy Małopolskiej WK OHP podczas zajęć praktycznych w ECKIW w Roskoszy”

 

Głównym celem warsztatów było nabycie przez uczestników umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie.

Warsztaty zakończone były egzaminem sprawdzającym posiadane umiejętności. Uczestnicy podchodzili do egzaminu czeladniczego lub sprawdzającego umiejętności zawodowe, w zależności od dotychczasowego kształcenia.
 

 

„Zajęcia praktyczne kowali”

Uczestnicy przebywali w ECKIW w Roskoszy nieprzerwanie przez cały okres realizacji kształcenia praktycznego, dlatego aby umożliwić młodym ludziom odpoczynek od nauki i nabranie sił przed kolejnymi zajęciami, zaplanowano dla młodzieży atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego. Młodzież miała więc okazję zwiedzić miejscowe atrakcje, odpocząć przy ognisku, powspinać się na ściance wspinaczkowej czy wspólnie pograć w paintball.

 

„Czas wolny”

W ramach projektu wsparciem został objęty jeden instruktor praktycznej nauki zawodu kucharz, który przeszkolony został w zawodzie piekarza. Kurs służył podniesieniu przez instruktora umiejętności pedagogicznych i praktycznych, niezbędnych do nauczania zawodów ginących w ramach działalności podstawowej OHP, jak i innych, kolejnych projektów.

  

„Instruktorzy praktycznej nauki zawodu kucharz/piekarz podczas warsztatów”

Ostatnim elementem projektu była międzynarodowa konferencja, która odbyła się w dniach 9-10 września 2015 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy. W konferencji podsumowującej projekt udział wzięli m.in. Dyrektor Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej pani Wallis Goelen Vandebrock oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej pan Władysław Kosiniak-Kamysz. W trakcie konferencji nastąpiło oficjalne otwarcie wioski ginących zawodów – warsztatów i pracowni do nauki ginących zawodów.

 

Tekst: Klaudia Suda (OSIW Trzebinia), Katarzyna Krzysztofik (MWK OHP)
Zdjęcia: Klaudia Suda (OSIW Trzebinia), Małgorzata Zając (ECKIW Roskosz) biuro prasowe KG OHP

 

446110