Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

ECAM

Treść

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) to nowa platforma dla młodych ludzi poszukujących pracy, mających trudności w nauce, lub problemy z funkcjonowaniem w swoim środowisku.

ECAM jest nowoczesną usługą, która powstała w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konsultanci ECAM informują wszystkich zainteresowanych (młodzież, ale także rodziców, opiekunów, pracodawców, nauczycieli) o możliwościach kształcenia, zdobywania kolejnych  kwalifikacji i rozwijania posiadanych kompetencji zawodowych, a także uzyskania pomocy w postaci doradztwa, poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej i pośrednictwa pracy dla młodzieży. Klienci ECAM uzyskają informacje o konkretnych usługach oraz lokalizacjach jednostek OHP najbliższych miejsca pobytu młodego odbiorcy, gdzie można otrzymać pomoc i wsparcie.

Informację tę można uzyskać w trakcie rozmowy telefonicznej pod numerem infolinii ECAM 19524 (opłata jak za połączenie lokalne) oraz na stronie serwisu www.ecam.ohp.pl.

W serwisie www.ecam.ohp.pl znajdują się  informacje na temat wsparcia młodych ludzi na rynku pracy i w zakresie edukacji, oferowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy, a także przydatne wskazówki dotyczące rozwoju osobistego, planowania kariery, edukacji i sposobów spędzania czasu wolnego. Za pomocą wyszukiwarek w prosty sposób można przejrzeć oferty pracy dla młodzieży, znaleźć kurs lub szkolenie, a także zapoznać się z aktualną ofertą najbliższej jednostki OHP. Pracodawcy uzyskają informacje o zawodach refundowanych i zasadach refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników, a także możliwościach przeszkolenia obecnych i przyszłych pracowników.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

 


Dane kontaktowe koordynatora i konsultantów ECAM w Małopolskiej WK:
 

Koordynator ECAM w Małopolskiej WK:
Konsultant ECAM w Małopolskiej WK:

Alicja Słysz - Kierownik zespołu ds. rozwoju zawodowego
e-mail: koordynatorrp.malopolska@ohp.pl, tel. 12 631-19-29


Konsultanci ECAM w Centach Edukacji i Pracy Młodzieży:

1. Magdalena Pilawska – dyrektor CEiPM w Krakowie
e-mail: ceipm.krakow@ohp.pl,  tel. 12 257-11-80

2. Agata Fołta – dyrektor CEiPM w Nowym Sączu
e-mail: ceipm.nsacz@ohp.pl, tel. 18 444-31-52

3. Adam Potempa – dyrektor CEiPM w Tarnowie
e-mail: ceipm.tarnow@ohp.pl, tel. 14 621-95-64

447344