Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Gorlice

Treść

 6-38 HUFIEC PRACY W GORLICACH 

38-300 Gorlice, ul. Rzeźnicza 10

tel./fax. 18 352 05 23
e-mail: hp6-38@ohp.pl

godz. pracy: 7:45 – 15:45

Komendant: Grzegorz Tumidajewicz

 

6-38 Hufiec Pracy w Gorlicach, jako jednostka Małopolskiej WK OHP prowadzi działalność z zakresu wychowania i zatrudniania młodzieży powyżej 15 roku życia w różnych formach szkolenia. W Hufcu odbywa się edukacja młodzieży oraz właściwe jej przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie i zatrudnienia zgodnie z aktualnymi wymogami rynku pracy. Kształtowana jest również umiejętność aktywnego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego. 

 

 

Fot.1 Siedziba 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach

 

Typ szkoły i oferowane zawody:

Hufiec oferuje młodzieży, która ukończyła szkołę podstawową i jest w wieku 15-18 lat  zdobycie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych poprzez kształcenie w:

 

3 – letnich Branżowych Szkołach I Stopnia

 • w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej
 • w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach („Budowlanka”)
 • w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Wielkiego w Bieczu
 • w Prywatnej Branżowej Szkole I Stopnia w Gorlicach 
 • w Branżowej Szkole I Stopnia Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Gorlicach

w zawodach:

 • fryzjer
 • krawiec
 • sprzedawca 
 • kelner
 • kucharz 
 • cukiernik
 • piekarz
 • przetwórca mięsa
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektryk
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • dekarz
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • stolarz

Hufiec współpracuje z pięcioma szkołami zawodowymi z terenu powiatu gorlickiego oraz z 71 pracodawcami z branży: spożywczej, przemysłowej, kosmetycznej, odzieżowej, gastronomicznej, fryzjerskiej, budowlanej, mechanizacji pojazdów samochodowych oraz zapewnia naukę zawodu w w/w specjalnościach. Praktyka odbywa się na terenie miasta i powiatu gorlickiego z uwzględnieniem miejsca zamieszkania uczestników. Jednostka oferuje młodzieży życzliwą i profesjonalną opiekę wychowawczą. Za czas trwania praktycznej nauki zawodu młodociany otrzymuje wynagrodzenie.

 

 Fot.2 Pamiątkowe zdjęcie z realizacji projektu „Kuchnia Talentów” z programu Erasmus+ 

 

Oferta kulturalna, sportowa, turystyczna:

6-38 HP Gorlice kieruje swoją działalność również na aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i turystyczną młodzieży oferując w ramach programów autorskich i wojewódzkich różne formy spędzania czasu wolnego oraz stwarzając warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień swoich uczestników:

- w kołach zainteresowań zrzeszających amatorów sportu, wycieczek rowerowych, filmu, teatru, plastyki, fotografii,

- podczas ćwiczeń i korzystania z siłowni, atlasu, tenisa stołowego,

- na wycieczkach i rajdach,

- podczas konkursów organizowanych przez Małopolską Wojewódzką Komendę OHP,

- w czasie towarzyskich spotkań okolicznościowych: Andrzejki, Wigilia, ogniska.

 

 

Fot.3 Uczestnicy w parku linowym

 

 

Fot.4 Uczestnicy podczas kuligu w Regietowie 

 

Fot.5 Młodzież podczas praktycznej nauki zawodu

 

Fot.6 Zwycięska drużyna 6-38 HP Gorlice w XXII Wojewódzkich Mistrzostwach OHP w Halowej Piłce Nożnej Chłopców

 

Warunki przyjęcia:

- ukończone 15 lat, a nieukończone 18 lat,

- ukończona szkoła podstawowa,

- zdolność do pracy (zaświadczenie lekarskie),

- zgoda rodziców.

 

Do 6-38 Hufca Pracy może być przyjęta młodzież zgłaszająca się z własnej inicjatywy, skierowana przez pedagogów szkolnych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kuratorów sądowych, policję oraz inne instytucje środowiskowe.

 

ZAPRASZAMY DO HUFCA

 

446108