Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Niepołomice

Treść

6 – 2 HUFIEC PRACY W NIEPOŁOMICACH  

Komendant Hufca: Anna Rogowicz 
Adres: 32-005 Niepołomice, ul. Bocheńska 26
tel. 12 385-82-18; hp6-2@ohp.pl

 

Fot. 1 Siedziba 6-2 Hufca Pracy

 

Hufiec zapewnia praktyczną naukę zawodu dla młodzieży kończącej gimnazjum oraz 8 letnią szkołę podstawową w zależności od zainteresowań młodzieży w specjalnościach:

• sprzedawca
• kucharz
• fryzjer
• piekarz
• cukiernik
• lakiernik
• mechanik pojazdów samochodowych
• blacharz samochodowy
• ślusarz
• monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• elektromechanik pojazdów samochodowych
• elektryk
• stolarz

Z młodzieżą pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna służąc pomocą przy wyborze zawodu. Zapewniamy praktykę w ok. 100 zakładach na terenie Niepołomic i całego powiatu wielickiego. Współpracujemy głównie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach oraz szkołami w Wieliczce i Krakowie. Młodzież ma możliwość przygotowania się do wejścia na rynek pracy poprzez udział w warsztatowych zajęciach grupowych i indywidualnych oraz poradnictwie zawodowym. Najlepsi absolwenci po ukończeniu szkoły i uzyskaniu dyplomów czeladniczych  otrzymują angaże w zakładach, w których odbywali praktyczną naukę zawodu. Prócz możliwości ukończenia szkoły i szkolenia praktycznego oferujemy młodzieży ciekawe formy spędzania wolnego czasu. Działają koła zainteresowań, koło wolontariatu, uczestnicy biorą udział w wymianach młodzieży, programach autorskich oraz projektach europejskich. Uczestnicy aktywnie biorą udział w pracach samorządu Hufca organizując wiele akcji wolontariackich: działania na rzecz seniorów w DPS w Staniątkach, ŚDS w Niepołomicach, pomoc dla osób niepełnosprawnych oraz inne akcje dla środowiska lokalnego. Uznając za cel najważniejszy wszechstronny i pełny rozwój młodego pokolenia, wychowanie go w duchu uniwersalnych wartości humanistycznych oraz przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zawodowej  oraz dalszej nauki na wyższym poziomie kształcenia oraz biorąc pod uwagę wieloletnią tradycję, osiągnięcia, możliwości, szacunek jakim obdarza nas społeczność lokalna a zwłaszcza młodzi ludzie. Jesteśmy obecni w sercach i umysłach Niepołomiczan od ponad 20 lat.

 

Fot. 2 Uczestnicy na praktycznej nauce zawodu

 

Fot. 3 Uczestnicy na praktycznej nauce zawodu

 

Fot. 4 Uczestnicy udzielają się w środowisku lokalnym –

akcja na rzecz niepełnosprawnej dziewczynki na Kiermaszu Wielkanocnym

 

Fot. 5 Zbiórka nakrętek dla niepełnosprawnej Klaudii

 

Fot. 6 Udział w ogólnopolskiej akcji sadzenia drzewek

 

Fot. 7 Akcje wolontariatu w ŚDS w Niepołomicach – kolędowanie 

 

Fot. 8 Akcje wolontariatu w DPS w Staniątkach – akcja pieczenia chrustu 

 

Fot. 9 Realizacja Europejskiego Korpusu Solidarności 

AKTYWIZACJA INFORMATYCZNA I KRAJOZNAWCZA SENIORÓW  

 

Fot. 10 Uczestniczki Hufca na audiencji u Kardynała Stanisława Dziwisza 

 

Fot. 11 W wolnym czasie uczestnicy Hufca biorą udział

w organizowanych wyjazdach, programach autorskich i zajęciach sportowych

 

Fot. 12 Podczas wycieczki rowerowej po Puszczy Niepołomickiej

 

Fot. 13 Aktywna zabawa w Parku Trampolin

 

Fot. 14 Akcja Ferie z Hufcem 

 

Fot. 15 Turniej piłki nożnej dziewcząt

 

Fot. 16 Zajęcia paintballa na poligonie

 

ZAPRASZAMY

od poniedziałku – do  piątku w godz. 7.30-15.30

 

507579